Learning Centre

Notions of the city; Notes on a place

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pallasmaa, Juhani
dc.contributor.author Metsäranta, Kimmo
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:28:14Z
dc.date.available 2015-10-16T08:28:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18051
dc.description.abstract Notions of the City; Notes on Place is a poetic exercise on experiencing the city and events in it. The work questions ways of behaving, interacting and perceiving the everyday view that is often called mundane and introduces alternative approaches to the city, ways of challenging ones own experience in familiar surroundings. The thesis presents notions and notes from an individual point of view but also presents works by different artists that have approached the common, public space. The work consists of three parts, the first one being the literary part which opens the background of the work as to how and why and presents also the final two parts that can and should be perceived individually. The second part is a field-test performed by the author where he introduces a method of observation, a way of experiencing any single chosen place by anyone, anytime, in order to find new perspective. The method requires physical presence by the executioner where he makes notes of everything he sees. The field-test is presented in the form of a book that also includes photographs alongside the notes. The final part of the work is an exhibition of the photographs made specially for Bang Bang gallery, which is a part of the Aalto EE program. The exhibition consists of nine pictures selected from the thirteen portrayed in the book. en
dc.description.abstract Notions of the City; Notes on a Place on poeettinen, pohdiskeleva tutkielma kaupunkitilasta ja sen kokemisesta. Työ tarkastelee kirjoittajan katsomistapaa ja kokemuksellisuutta kaupungissa ja yrittää sitä kautta saada selkeyttä ympäröivään tilaan, mutta myös pohtia laajemmin kaupungin toimivuutta ihmisten, tekojen ja tilojen kautta. Tutkielma etsii mahdollisuuksia uusiin lähestymistapoihin kokea ympäristöämme ja tapahtumia siinä. Notions of the City; Notes on a Place koostuu kirjallisesta osuudesta, kirjan muodossa esitettävästä kenttäkokeesta ja valokuvanäyttelystä. Kirjallinen osio koostuu tekijän omista pohdinnoista ja johtopäätöksistä, toisten taiteilijoiden teosten esittelystä, kenttäkokeen muistiinpanoista ja eri puolilla kaupunkia otetuista valokuvista. Kenttäkoe käsittää kirjoittajan kahden päivän aikana tekemät huomiot tietystä paikasta tiettynä aikana. Kokeen lopullinen muoto on fyysinen kirja, joka pitää sisältää muistiinpanot kaikesta mitä tekijä huomioi ympärillään sekä valokuvia, joissa kaupunki esittäytyy etäännettynä, abstrahoituna. Teoksen valokuvat ovat myös esillä näyttelynä Aalto EE:n Bang Bang galleriassa kauppakorkeakoulun tiloissa syksyllä 2015. Näyttely koostuu yhdeksästä teoksesta, jotka on valittu kirjassa olevista kolmestatoista kuvasta.
dc.format.extent 68
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Notions of the city; Notes on a place en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword kaupunkikokemus en
dc.subject.keyword tarkkailu en
dc.subject.keyword kenttäkoe en
dc.subject.keyword valokuva en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164641
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics