Viestejä Euroopan laidoilta – suunnittelija alkuunpanijana ja tekijänä Blue Kites -yhteisötaideprojekteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Heinänen, Saku
dc.contributor.author Kosonen, Inka
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:27:36Z
dc.date.available 2015-10-16T08:27:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18047
dc.description.abstract Tämä maisterin opinnäyte keskittyi käsittelemään graafista suunnittelijaa alkuunpanijana ja tekijänä kahdessa yhteisötaiteellisessa projektissa. Tutkielma tarkasteli graafisen suunnittelijan roolin vaikutusta Blue Kites of Vantaa ja Melilla -projektien tapahtumiin ja tapahtumien vaikutusta projekteista viestimiseen. Aiheesta ei löydy paljon aiempaa tutkimusta graafisen suunnittelun näkökulmasta, joten se voi toimia apuna vastaavien projektien parissa toimiville suunnittelijoille. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa uutta, sovellettavissa olevaa tietoa projekteihin, joissa suunnittelija toimii alkuunpanijana ja tekijänä. Opinnäytteen tutkimuskysymyksenä oli selvittää miten tekijän rooli sekä alullepanijana että aineistoa editoivana graafisena suunnittelijana on vaikuttanut Blue Kites -projekteista viestimiseen. Aihetta käsitellään graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Tutkielman teoriaosa käsittelee alkuunpanijuuden ja tekijyyden muodostumista sekä yhteisötai-teen vaikutusta projektien tapahtumien muotoon. Blue kites of Melilla ja Vantaa olivat kaksivaiheisia yhteisötaiteellisia projekteja, joiden tavoitteena oli sekä voimavaraistaa osallistujiaan sekä tuoda esille paperittomaan maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ja tilannetta Espanjalle kuuluvassa Melillan kaupungissa. Projektien ensimmäinen osa keskittyi yhteisötaiteelliseen toimintaan 8–13 -vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa ja jälkimmäinen osa projektien esille tuomiseen. Aineistona tutkielmassa toimivat projektien tapahtumat ja suunnittelijan kokemukset niistä. Tutkimusmenetelmänä on toiminut tapaustutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä osallistuva havainnointi sekä projektipäiväkirja. Nämä menetelmät toimivat välineenä monimuotoisen tutkimuskysymyksen ymmärtämiseen kokonaisuutena. Opinnäytteen päätulos on, että yhteisötaiteelliset menetelmät ovat auttaneet ymmärtämään sitä miten projektien osallistujat halusivat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Tutkimuksellisuus on näyttäytynyt osallistujien luomissa teoksissa näiden toiveinaan ja unelminaan. Näiden seikkojen ohella osallistujien kuulluksi tulemisella sekä yksilöinä esittämisellä ja heidän iloisuudellaan, aktiivisuudellaan ja positiivisuudellaan on ollut tapahtumista suurin vaikutus projekteista viestimisen muotoon ja sisältöön. Tutkielman toinen löydös on, että projektien tapahtumien vaikutus niistä viestimiseen on koostunut seuraavien asioiden huomioimisesta: ympäristö, projektien osallistujat, taiteilijoiden toiminta ja käytännön asiat. Työn tutkimuskysymykseen ei löytynyt yksiselitteistä vastausta sen monimuotoisuudesta johtuen. Aiheesta ei ole laajaa tutkimuksellista tietoa ainakaan Suomessa ja on vaikeaa määritellä kuinka hyvin löydökset sopivat sovellettaviksi sellaisinaan vastaaviin projekteihin. Suurin hyöty tuloksien huomioimisesta on suunnittelijalle, joka toimii alkuunpanijana taidelähtöisessä, mahdollisesti hankalaan tilanteeseen liittyvässä, projektissa ja aikoo myös tuottaa viestintää projektiin liittyen. fi
dc.format.extent 72 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Viestejä Euroopan laidoilta – suunnittelija alkuunpanijana ja tekijänä Blue Kites -yhteisötaideprojekteissa fi
dc.title Messages from the boardes of Europe – Designer as an author in the Blue Kites community art projects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword alkuunpanija fi
dc.subject.keyword viestintä fi
dc.subject.keyword yhteisötaide fi
dc.subject.keyword verkkosivut fi
dc.subject.keyword installaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164637
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heinänen, Saku
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account