Learning Centre

You're lost little girl

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Euro, Pia
dc.contributor.author Hirsiaho, Päivi
dc.date.accessioned 2015-10-16T08:26:21Z
dc.date.available 2015-10-16T08:26:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18038
dc.description.abstract Opinnäytetyöni nimi on You’re lost little girl. Sen taiteellinen osuus koostuu kahdesta animaatiolyhytelokuvasta, sekä kokeellisesta robotti-installaatiosta. Teoksista oli näyttely Porissa Antinkadun tyhjässä toimitilassa elokuussa 2015. Kirjallinen osuus käsittelee käsintehtyä animaatiota, käsillä tekemistä ja ajattelua, lapsuudenmuistoja, ja Arduino –robotiikkaa. Ajatteluni on pitkälti käytännön toimintaa; haluan tehdä taiteessani kaiken alusta loppuun asti itse, ja valitsemani tekniikat ovat melko hitaita, teknisiä ja työläitä. Työskentelen hiilipiirrosanimaation ja pala-animaation parissa, teen musiikit animaatioihini itse soittaen sähkökitaraa, ja lisäksi rakentelen kokeellisia robotti-installaatioita. Kaikista tärkeimmät ajattelun välineeni ovatkin omat käteni. Pohdin kevyesti fenomenologi Martin Heideggerin ajatusta siitä kuinka käsi on ajattelun väline, sekä Jyrki Siukosen ajatuksia työkaluista. Yhdistän tekstissäni kohtauksia animaatioelokuvastani, omia lapsuudenmuistojani, yleistä pohdintaa animaation tekemisestä, sekä ajatuksia muilta käsin tekeviltä animaattoreilta. Lisäksi vertailen animaatiota ja robotiikkaa keskenään. Molemmissa on pohjimmiltaan kyse elottoman asian elävöittämisestä. Robotiikka vaatii paljon tietämystä fysiikan laeista, ja niiden noudattamista, kun taas animaatiota tehdessäni uhmaan fysiikan lakeja. fi
dc.description.abstract My thesis is called You’re lost little girl. The artistic part consists of two animated short films and one experimental robot installation. The works were exhibited in Pori Antinkatu, in an old empty business space in august 2015. The written part deals with handmade animation, making art with own hands and thinking, childhood memories and experimental Arduino robotics. My thinking is mostly practical activity; in my art I want to do everything myself from the beginning to the end, and my chosen techniques are quite slow, technical and laborious. I do charcoal animation and cut-out animation, I do all the sounds to my films by myself by playing electric guitar. Along with those I build experimental robot installations. The most important tools for my thinking are my own hands. I lightly refer to Martin Heidegger’s philosophy of how hand is a tool for thinking, and I refer to Jyrki Siukonen’s thinking about tools. In my text I combine scenes from my animated short film, my own childhood memories, general thinking about making animations, and thoughts from other animators who do handmade animation. In addition I compare animation and robotics. Both are about making inanimate things living. Robotics as a technique needs a lot of knowledge of physics, as in animation I usually avoid the laws of physics. en
dc.format.extent 86
dc.language.iso fi en
dc.title You're lost little girl fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword käsintehty animaatio fi
dc.subject.keyword animaatiotaide fi
dc.subject.keyword lapsuudenmuistot fi
dc.subject.keyword arduino-robotiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201510164628
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics