Managing the delivery and commissioning of nearly zero-energy building projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saari, Arto, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.contributor.author Kantola, Mikko
dc.date.accessioned 2015-09-18T09:02:11Z
dc.date.available 2015-09-18T09:02:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6339-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6338-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17810
dc.description.abstract EU has set ambitious goals to reduce CO2 emissions in the future. As a part of these goals, according to the two directives (EPBD and RES), all new buildings have to be nZEB buildings after the year 2020. Renewable on-site energy and high energy efficiency are distinctive measures for the nZEB definition. In the northern climate zone, the technical features to achieve those two goals are thick insulation, air-tight envelope, state-of-the-art building services, and renewable energy management systems such as solar PV-panels and ground source heating. The dissertation investigates the risks and challenges related to the fast paced transition period to the nZEB directives. In addition, solutions and counter-measures to the discovered challenges and risks are suggested. Four types of research methods were used in the study. Literature review was the source of inductive reasoning yielding many of the results. Background study on renewable energy prices was also conducted using price data gathering via Internet and phone. Finally, the major part of the findings yielded from four interviews and two expert brainstorming workshops. In the context of the study, ground source heating, wood chip heating, and biogas energy had lower life-cycle costs than a traditional district heating and grid electricity combination. The price of renewable energy and nZEB technology is a major issue, but the life-cycle cost of the nZEB buildings to be built in the 2020s and 2030s will most probably be determined through quality factors. In those projects the main concern of the experts was the management of quality. At the moment the competence level of designers, constructors, and owners was considered insufficient to cope with the transition. Training, lobbying, and official designer competence requirement are offered as part of the solution. Modern project delivery systems enhancing collaboration, such as CM At-Risk and Integrated Project Delivery, and procurement options, such as Competitive Dialogue and Competitive Negotiated Procedure, were found to be highly compatible with nZEB technology. Compared to the traditional project delivery and contracting efforts, more experts are attached to the project from its early stages and throughout the project with the modern procedures. Commissioning quality assurance was found as a useful asset to nZEB project management. Additionally, a commissioning process with specific nZEB alterations was developed in the study. en
dc.description.abstract EU on asettanut tulevaisuuteen kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Osana tavoitteita on luotu EPBD ja RES direktiivit, joiden mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (nZEB) vuoden 2020 jälkeen. Korkea energiatehokkuus ja tontilla tuotettu uusiutuva energia ovat nZEB määritelmän ydin asiat. Tekniset ratkaisut, joilla nuo tavoitteet saavutetaan pohjoisessa ilmastossa, ovat: tehokas eristys, ilmatiivis vaippa, moderni talotekniikka ja uusiutuvat energiahuoltoratkaisut, kuten PV-paneelit ja maalämpö. Väitöskirjassa etsitään riskejä ja haasteita liittyen nopeatempoiseen siirtymään nZEB rakentamisen aikakaudelle. Tämän lisäksi, löydettyihin haasteisiin ja riskeihin on etsitty vastauksia ja hallintamenetelmiä. Tutkimuksessa hyödynnettiin neljää eri tutkimusmenetelmää. Induktiivinen päättely kirjallisuustutkimuksen kautta tuotti monia tuloksia. Taustatutkimus uusiutuvien energiamuotojen hintatilanteesta tehtiin Internetin ja puhelimen välityksellä. Neljä haastattelua ja kaksi aivoriihi-tyyppistä asiantuntijatyöpajaa tuottivat kuitenkin suurimman osan tuloksista. Tutkimuksen parametreilla maalämpö, puulämmitys ja biokaasuenergia voittivat tavanomaisen kaukolämmön ja verkkosähkön yhdistelmän hintavertailussa. Uusiutuvan energian ja nZEB teknologian hinta on tärkeä aihe, mutta elinkaarikustannukset 2020- ja 2030-luvuilla rakennettavissa nZEB rakennuksissa tulevat todennäköisesti määräytymään pääosin laatutekijöiden kautta. Laadun varmistaminen ja ohjaaminen oli asiantuntijoiden suurin huolenaihe nZEB muutoksessa. Suunnittelijoiden, rakennuttajien ja tilaajien taidot ja tiedot nähtiin liian alhaiseksi nZEB asioissa muutoksen sulavaan läpiviemiseen. Koulutus, lobbaus ja virallinen pätevyysvaatimus suunnittelijoille, ovat tarjotun ratkaisun elementtejä. Modernit yhteistyötä tukevat hankemuodot, kuten projektinjohtourakointi ja allianssimalli, sekä hankintamallit, kuten kilpailullinen neuvottelumenettely todettiin hyvin yhteensopiviksi nZEB teknologian kanssa. Verrattuna tavanomaisiin menetelmiin, moderneilla toimintamalleilla saadaan useampi asiantuntija mukaan projektitiimiin projektin alussa ja sen aikana. Commissioning laadunvarmistus havaittiin hyödylliseksi työkaluksi osana nZEB projektien johtamista. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin tavanomaiseen commissioning prosessiin joukko nZEB-lisäyksiä. fi
dc.format.extent 96 + app. 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 117/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kantola M and Saari A (in press), Identifying and managing risks involved in the transition to the EU nZEB decree, Facilities.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kantola M and Saari A (2013), Renewable vs. traditional energy management solutions – a Finnish hospital facility case, Renewable Energy, Vol. 57 pp. 539-545. DOI: 10.1016/j.renene.2013.02.023
dc.relation.haspart [Publication 3]: Kantola M and Saari A (2014), Ensuring the functionality of a nearly zeroenergy building with procurement methods, Facilities, Vol. 32 No. 7 pp. 312-323. DOI: 10.1108/F-05-2012-0040
dc.relation.haspart [Publication 4]: Kantola M and Saari A (in press), Project delivery systems for nZEB projects, Facilities.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Kantola M and Saari A (2014), Commissioning for nearly zero-energy building projects, Construction Innovation: Information, Process, Management, Vol. 14 No. 3 pp. 370-382.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Energy en
dc.title Managing the delivery and commissioning of nearly zero-energy building projects en
dc.title Tuotannon hallinta ja toiminnan varmistaminen lähes nollaenergiarakennusprojekteissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword nearly zero-energy building en
dc.subject.keyword commissioning en
dc.subject.keyword project delivery system en
dc.subject.keyword IPD en
dc.subject.keyword renewable energy en
dc.subject.keyword lähes nollaenergiatalo fi
dc.subject.keyword toiminnan varmistaminen fi
dc.subject.keyword hankemuoto fi
dc.subject.keyword allianssi fi
dc.subject.keyword uusiutuva energia fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6339-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari, Prof., Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering, Finland
dc.opn Kalamees, Targo, Prof., Tallinn University of Technology, Estonia
dc.rev Heiselberg, Per, Prof., Aalborg University, Denmark
dc.rev Love, Peter E.D., Prof., Curtin University of Technology, Australia
dc.date.defence 2015-10-02


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account