Learning Centre

Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Köykkä, Timo
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/176
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksien investointiprosessien kulku ja niihin liittyvät toimintatavat. Investointiprosesseja tutkittiin muodollisuuden näkökulmasta, tavoitteena selvittää aiheuttavatko formaalit toimintatavat turhautumista hotelliyksiköiden johtajien keskuudessa. Lähdeaineisto Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin sekä behavioristisen että normatiivisen investointitutkimuksen tuottamaa lähdekirjallisuutta. Empiriaosuudessa lähdeaineistona toimi hotellijohtajien haastatteluin kerätty materiaali. Aineiston käsittely Haastatteluin kerättyä aineistoa peilattiin tutkimuksen teoriaosuudessa esille tuotuihin seikkoihin. Haastattelumateriaalin perusteella konstruoitiin kohdeyritysten investointiprosessien kulku sekä haastateltavien suhtautuminen vallitseviin toimenpiteisiin. Aineiston perusteella tehtiin myös johtopäätökset. Tulokset Kohdeyritysten investointiprosessit sisälsivät varsin muodollisia toimintatapoja. Ennakko-oletusten vastaisesti toimintatavat eivät aiheuttaneet juurikaan turhautumista hotellijohtajien keskuudessa. Varsinkin Hilton-ketjun hotellijohtajat olivat erittäin tyytyväisiä organisaationsa toimintatapoihin. fi
dc.format.extent 68
dc.language.iso fi en
dc.title Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword Investointiprosessi
dc.subject.keyword Muodollisuus
dc.subject.keyword Hierarkia
dc.subject.keyword Informaation epäsymmetria
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151088
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon prosessit
dc.subject.helecon processes
dc.subject.helecon investoinnit
dc.subject.helecon investment
dc.ethesisid 12044
dc.date.dateaccepted 2009-03-05
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12044


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics