Koiran kuva

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Staff, Pia
dc.contributor.author Herranen, Henna
dc.date.accessioned 2015-09-18T06:49:09Z
dc.date.available 2015-09-18T06:49:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17698
dc.description.abstract Koiran kuva on tutkimus, joka alustaa prosessissa olevaa taideprojektiani Mutanttikenneliä. Taideteokseni idea on tuottaa epäkonventionaalisten posliinikoirien kenneli, joka on kommentti ihmisen ja koiran väliselle suhteelle. Teos on vielä keskeneräinen ja tässä opinnäyte-työssä tarkoitukseni on avata ajatuksia sen taustalla sekä pohtia sen merkityksiä, kertoa mihin se ottaa kantaa. Tutkimuksen lähtökohta on henkilökohtainen, avaan suhdettani koiriin, kenneltoimintaan ja syitäni luoda Mutanttikenneli. Keskeinen pohdinnan aihe on lemmikkikulttuuri, eläinten hierarkia ja kaksinainen suhtautuminen ”ihmisen parhaaseen ystävään”. Väitän, että koiralla on rooli ystävänä, mutta samanaikaisesti tuotteena, brändättynä statusesineenä. Idea Mutantti-kennelistä lähti liikkeelle jo olemassa olevasta esineestä, kirpputorilta löytämästäni posliinikoirasta. Se sai minut näkemään muotilla valetun koirafiguurin analogiana eläintä alistavasta systeemistä, jossa eläimiä tuotetaan ihmisen tarpeisiin. Metodini on laadullinen ja käytän fenomenologisia ja hermeneuttisia keinoja. Viittaan useiden eri alojen tutkijoiden teksteihin, ajankohtaisiin koirauutisiin sekä eläintä käsitelleisiin paneelikeskusteluihin, joita olen käynyt kuuntelemassa. Lähestyn eläinkysymystä evoluution, filosofian, kulttuurihistorian sekä sosiologian näkökulmista. Avaan posthumanismin sekä ekofeminismin ideoita sekä eläinsuojeluliikkeen historiaa. Tämän päivän trendi on kyseenalaistaa valtasuhteet sekä vastakkainasettelut ihmisen ja luonnon välillä, sillä ihminen on ajautunut valtavan ekokatastrofin äärelle. Intressi eläimen näkökulman esille tuomiseen näkyy monialaisesti taiteessa ja tieteessä. Asetan työni isompaan kontekstiin, esittelen eläinilmiötä nykytaiteessa sekä taidetta aktivismin välineenä. Opinnäytetekstini on viisi osainen. Ensin avaan omat lähtökohtani ja kiinnostukseni. Sitten esittelen lyhyesti taideprojektini Mutanttikennelin, avaan sen prosessia ja esittelen hahmotelmia. Kolmas osa keskittyy koiran ja ihmisen suhteeseen, jalostukseen ja länsimaalaiseen lemmikkikulttuuriin. Neljäs osa käsittelee eläinsuojelua ja taidetta vaikuttajana. Viimeisessä osassa kommentoin kitsch-estetiikkaa ja posliinifiguurien historiaa sekä niiden merkityksiä nykyajassa. Tutkimus vahvisti käsityksiäni eläinsubjektin esilletuomisen ajankohtaisuudesta ja välttämättömyydestä. Se on minulle henkilökohtaisesti suunnannäyttäjä sekä rohkaisu jatkaa taideprojektiani sekä pitää kriittisen ajattelun agendaa yllä jatko-opiskeluissa. Hermeneuttisen metodin mukaisesti jatkan tutkimuksia aiheen ympärillä ja kasvatan omaa tuntemustani aiheesta sekä pyrin päivittämään siihen liittyviä käsityksiä. fi
dc.format.extent 64
dc.language.iso fi en
dc.title Koiran kuva fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword lemmikkikulttuuri fi
dc.subject.keyword eläin nykytaiteessa fi
dc.subject.keyword poliittinen taide fi
dc.subject.keyword Kitsch-estetiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201509184313
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Staff, Pia
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account