Learning Centre

Using locational data from mobile phones in development aid projects - A case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Leinonen, Teemu
dc.contributor.author Saarinen, Vesa
dc.date.accessioned 2015-09-18T06:48:34Z
dc.date.available 2015-09-18T06:48:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17693
dc.description.abstract Today’s mobile phones often possess the ability to record locational data, i.e. the ability to locate the device and its user anywhere in the world. One interesting but less-researched context where this ability is used is the context of development aid. This research contributes to development aid research and to locational data research by showcasing how locational data from mobile phones has been advocated in development aid projects. The following research questions are presented: 1) how has locational data (collected by mobile phones) been used in real-life development aid project cases? 2) What policy and research recommendations should be considered from these cases? The research questions are answered by presenting applications using locational data, their real-life use cases and big data research projects that have contributed to development aid sector. A qualitative case study methodology is interpretatively used when showcasing five selected applications (PoiMapper, Ushahidi, CommTrack, CommCare and Taarifa) and their uses. Applications and use cases are reflected to three frameworks: 1) OECD’s evaluation criteria, 2) the challenges of implementing new technologies and 3) the question of democracy/development aid. The research indicates that locational data and applications using this data have added and can add value to development aid projects. While technologies and big data research can increase the measurable impact of development aid projects, many challenges such as difficulties in implementation and choosing the right application for the task at hand should be noted. Policy recommendations include recommendations such as advocating the general use of new technologies in development aid sector and helping start-ups to build technologies that advocate locational data. Future research is needed on, for example, privacy issues, long-term impacts and less successful cases. en
dc.description.abstract Monet mobiililaitteet, erityisesti matkapuhelimet, voivat kerätä ja tallettaa paikannustietoja. Laitteet voivat paikantaa sekä laitteen että käyttäjän missä päin maailmaa tahansa. Eräs mielenkiintoinen mutta vähemmän tutkittu konteksti, jossa paikannustietoja hyödynnetään, on kehitysyhteistyö. Tämä tutkimus täydentää sekä kehitysyhteistyötutkimusta että paikannustietotutkimusta esittelemällä tapauksia, joissa mobiililaitteilla kerättyä paikannustietoa on onnistuneesti hyödynnetty kehitysyhteistyöprojekteissa. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1) kuinka (mobiililaitteilla kerättyä) paikannustietoa on hyödynnetty kehitysyhteistyöprojekteissa? 2) Mitä toimenpide- ja jatkotutkimussuosituksia voidaan näiden tutkimustapausten perusteella esittää? Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan esittelemällä paikannustietoa hyödyntäviä sovelluksia, niiden käyttöä kehitysyhteistyöperojekteissa sekä ”big dataan” perustuvaa kehitysyhteistyötutkimusta. Tutkimuksessa käytetään laadullista tapaustutkimusmenetelmää, jota soveltaen tarkastellaan viittä paikkatietosovellusta (PoiMapper, Ushahidi, CommTrack, CommCare sekä Taarifa). Paikkatietosovelluksia ja niiden käyttöä peilataan kolmeen viitekehykseen: 1) OECD’n kriteereihin kehitysyhteistyöprojektin arvioimiseksi, 2) uusien teknologioiden implementoinnin tuomiin ongelmiin sekä 3) demokratian ja kehitysyhteistyön yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimustyö osoittaa, että mobiililaitteilla kerätty paikkatieto sekä sitä hyödyntävät sovellukset ovat tuonet lisäarvoa tarkasteltuihin kehitysyhteistyöprojekteihin. Paikkatietojen, ”big datan" ja mobiiliteknologioiden hyödyntäminen voivat lisätä kehitysyhteistyöprojektien mitattavia vaikutuksia. Havaittuja ongelmia ovat muun muassa uusien teknologioiden implementoinnin vaikeudet sekä oikeiden työkalujen valitsemiseen liittyvät kysymykset. Toimenpidesuosituksia ovat muun muassa uusien teknologioiden rohkeampi hyödyntäminen kehitysyhteistyöhankkeissa sekä paikkatietoja hyödyntävien kasvuyritysten tukeminen. Jatkotutkimusta tarvitaan muun muassa yksityisyydensuojaan liittyvissä kysymyksissä, pitkäaikaisvaikutusten seurannassa sekä vähemmän onnistuneiden tutkimustapausten kartoittamisessa. fi
dc.format.extent 90
dc.language.iso en en
dc.title Using locational data from mobile phones in development aid projects - A case study en
dc.title Mobiililaitteilla kerätyn paikannustiedon hyödyntäminen kehitysyhteistyöprojekteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword development aid en
dc.subject.keyword locational data en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword big data en
dc.subject.keyword development policy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201509184308
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse