Essays on the heterogeneity in European banking

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kerola, Eeva
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:14:55Z
dc.date.available 2015-09-04T10:14:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6260-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6259-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17611
dc.description Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
dc.description.abstract This dissertation consists of four empirical essays each having a different point of view on the subject of banking sector heterogeneity in Europe. Aim is to provide evidence that bank-specific differences have a role in bank behavior and performance.  The first essay studies how banks of different ownership structure have overcome the recent crisis by focusing on bank profitability, loan quality and cost efficiency, comparing performance before and after the recent crisis unveiled. The second essay focuses on the individual bank ratings issued by two credit rating agencies (Fitch and Moody's) and observes how banks of different ownership structure have been valued and whether credit rating agencies changed their views about any particular ownership group as a reaction to the onset of the crisis. The third essay examines whether banks of different ownership structure have differences in loan supply policies and how the recent crisis has affected the transmission of monetary policy to loan growth of different banks. The fourth essay studies bank credit standard changes and whether these are affected by differences in bank-specific variables.  This dissertation shows that heterogeneity in banking matters to bank behavior and economic performance. In order to have well-functioning banking sectors across Euro area it is important to have a sufficient amount of banks with heterogeneous goals. It is also important not to disregard the effects of banking sector heterogeneity when making regulative and policy decisions. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu neljästä empiirisestä esseestä, joista jokainen tarkastelee Euroopan pankkisektorin heterogeenisuutta eri näkökulmasta. Pyrkimyksenä on osoittaa, että pankkien väliset erot vaikuttavat niiden toimintaan ja suorituskykyyn.  Ensimmäinen essee katsoo, miten eri omistusrakenteen omaavat pankit ovat selvinneet kriisistä. Essee keskittyy erityisesti kannattavuuteen, lainojen laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä tarkastelee toimintakykyä ennen kriisiä ja sen aikana. Toinen essee keskittyy yksittäisten pankkien saamiin pankkiluokituksiin kahdelta luottoluokituslaitokselta (Fitch ja Moody's), ja tarkastelee koskettiko kriisi eurooppalaisia pankkeja eri tavalla riippuen niiden omistusrakenteesta, ja muuttivatko luottoluokittajat käsitystään omistusrakenteiden välillä reaktiona kriisin puhkeamiseen. Kolmas essee tutkii omistusrakenteen vaikutusta pankkien lainatarjontapäätöksiin rahapolitiikan muuttuessa. Neljäs essee keskittyy pankkien luottoehtoihin, ja tutkii pankkikohtaisten erojen vaikutusta niiden muutoksiin.  Tässä väitöskirjassa osoitetaan, että heterogeenisuus pankkitoiminnassa vaikuttaa pankkien liiketoimintaan ja suoriutumiseen. Koko pankkisektorin vakauden kannalta on tärkeää pitää huoli siitä, että toimialalla on riittävä määrä toimijoita, joilla on erilaiset tavoitteet ja liiketoimintamallit. On myös tärkeää olla unohtamatta pankkisektorin monimuotoisuutta tehtäessä koko euroaluetta koskevia sääntely- ja politiikkapäätöksiä. fi
dc.format.extent 149
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 87/2015
dc.relation.haspart Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Organizational structure and performance in European banks: A reassessment. Forthcoming in Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms.
dc.relation.haspart Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Organizational structure and exposure to crisis among European banks: Evidence from rating changes. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 3(1): 35-55.
dc.relation.haspart Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area Journal of Banking and Finance 48: 194-209.
dc.relation.haspart Eeva Kerola. What drives lending conditions? Evidence from the Bank Lending Survey Unpublished manuscript.
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays on the heterogeneity in European banking en
dc.title Esseitä Euroopan pankkisektorin monimuotoisuudesta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword banking en
dc.subject.keyword shareholder banks en
dc.subject.keyword cooperative bank en
dc.subject.keyword saving bank en
dc.subject.keyword performance en
dc.subject.keyword credit rating agencies en
dc.subject.keyword lending en
dc.subject.keyword credit standards en
dc.subject.keyword pankkitoiminta fi
dc.subject.keyword liikepankit fi
dc.subject.keyword sidosryhmäpankit fi
dc.subject.keyword säästöpankit fi
dc.subject.keyword osuuspankit fi
dc.subject.keyword suorituskyky fi
dc.subject.keyword luottoluokituslaitokset fi
dc.subject.keyword lainananto fi
dc.subject.keyword luottoehdot fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6260-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor
dc.opn Garcia-Cestona, Miguel, Professor, Autonomous University of Barcelona, Spain
dc.subject.helecon economic science
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon banks
dc.subject.helecon credit
dc.subject.helecon loans
dc.subject.helecon efficiency
dc.subject.helecon taloustieteet
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon pankit
dc.subject.helecon luotto
dc.subject.helecon lainat
dc.subject.helecon suorituskyky
dc.date.defence 2015-08-14
dc.identifier.bibid 717490


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account