A/B testing and usability assessment methods in small companies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Turku, Charlotta
dc.contributor.author Luzik, Maksim
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:16:14Z
dc.date.available 2015-07-01T08:16:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17083
dc.description.abstract Usability assessment methods have been considered for long as useful tools to improve usability of the product or service. Many small companies are still reluctant to practice usability assessment methods due to many reasons including limited resources and management bias. A/B testing is a new movement in a corporate world. Multiple companies are considering to begin practicing the method or are practicing it already. Moreover, some people assume that A/B testing can actually cover all the usability assessment methods. This work provides answers to what A/B testing and usability assessment methods are and how they can be practiced in a small company (10-100 employees). Additionally the strengths and weaknesses of both methods are presented and compared. Finally suitability of the methods will be discussed. The target of optimization in this paper is an application of A/B test into a complex enterprise system. Only common usability assessment methods will be evaluated that are used today. These include standard usability testing, heuristic evaluation and cognitive walkthrough. No other usability assessment methods are included in tnis paper. Both practices: usability assessment methods and A/B testing have a place in a project. Despite their different approach they often complement each other and give answers to different questions. Usability assessment methods tend to answer to question why while A/B test usually answers to question which or how many. Usability assessment methods work well as an initial evaluation while A/B test can be used as a follow up method to fine-tune product or service even further. en
dc.description.abstract Käytettävyyden arviointimenetelmät ovat olleet pitkään hyödyllisiä työkaluja yritysten tuotteiden jalostuksessa. Vaikka osa yrityksistä käyttääkin käytettävyyden arviointimenetelmiä omassa liiketoiminnassaan, monet pienet yritykset ovat edelleen haluttomia harjoittamaan menetelmiä eri syistä. A/B-testaus on uusi villitys yritysmaailmassa. Monet yritykset harkitsevat A/B testin käyttöönottoa tai ovat jo siirtyneet käyttämään sitä. Jotkut jopa olettavat, että A/B testi korvaa perinteiset käytettävyyden arviointimenetelmät. Tämä työ käsittelee yleisesti A/B-testausta ja käytettävyyden arviointimenetelmiä sekä sitä, miten ne eroavat toisistaan. Työssä sivutaan myös menetelmien käytännön toteutusta pienissä yrityksissä (10-100 työntekijää). Lisäksi A/B-testauksen ja käytettävyyden arviointimenetelmien vahvuudet ja heikkoudet tuodaan esille. Lopuksi arvioidaan käytettävyyden arviointimenetelmien ja A/B-testauksen käyttötilannetta. Tämä työ keskittyy A/B-testauksen soveltamiseen yrityksen monimutkaiseen järjestelmään. Vain yleiset käytettävyyden arviointimenetelmät, joita ovat käytettävyystesti, heuristinen arviointi ja kognitiivinen läpikäynti, käydään läpi tässä julkaisussa. Mitään muita käytettävyyden arviointimenetelmiä ei käsitellä tässä työssä. Molemmat menettelyt, käytettävyyden arviointimenetelmät ja A/B-testaus, ovat arvokkaita työkaluja projekteissa. Huolimatta siitä, että menetelmien lähestymistavat eroavat toisistaan, ne usein täydentävät toisiaan ja antavat vastaukset eri kysymyksiin. Käytettävyyden arviointimenetelmät yleensä antavat vastauksen kysymykseen miksi, kun puolestaan A/B-testaus pyrkii vastaamaan kysymykseen kumpi tai kuinka monta. Käytettävyyden arviointimenetelmät toimivat hyvin ensimmäisenä arviointivaiheena, kun taas A/B-testaus sopii hyvin tuotteen tai palvelun hienosäätöön. fi
dc.format.extent vii + 50 s.
dc.language.iso en en
dc.title A/B testing and usability assessment methods in small companies en
dc.title A/B testaus ja käytettävyyden arviointimenetelmät pienissä yrityksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword A/B-testi fi
dc.subject.keyword käytettävyystesti fi
dc.subject.keyword heuristinen arviointi fi
dc.subject.keyword kognitiivinen läpikäynti fi
dc.subject.keyword konversio fi
dc.subject.keyword konversioasteen optimointi fi
dc.subject.keyword Kiosked fi
dc.subject.keyword A/B test en
dc.subject.keyword usability inspection en
dc.subject.keyword usability testing en
dc.subject.keyword heuristic evaluation en
dc.subject.keyword cognitive walkthrough en
dc.subject.keyword conversion rate optimization en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013725
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Ohjelmistoliiketoiminta fi
dc.programme.mcode T-128
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account