Learning Centre

Off the self tool selection using agile requirements engineering

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rautkorpi, Rami
dc.contributor.author Ottka, Ossi
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:16:10Z
dc.date.available 2015-07-01T08:16:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17082
dc.description.abstract Selecting off the shelf software that best meets the requirements of a project is not a trivial task and adds risks to the project. Commercial off the shelf tool selection processes that use agile requirements engineering practices have not been previously studied. HyperIn Inc. faces the problem of selecting a configuration management tool using agile requirements engineering practices but the existing commercial off the shelf tool selection process of the company is poor. Using insider action research we improve the tool selection process of HyperIn and use the new process to select a configuration management tool. In this master's thesis we found out that the PORE process and the MiHOS process used together create a commercial off the shelf tool selection process that uses agile requirements engineering practices and meets the needs of Hyper In. The selection process was easy to use and was an improvement over the previous selection process of the company by guaranteeing that the tool that best meets the requirements is selected. The selection process was light enough to use in a small project. By using lazy requirements refinement we were able to save time by fully documenting requirements only when the requirements were needed. This study shows how the PORE and MiHOS processes can be combined, and serves as a case study for the processes. The importance of non-functional requirements was learned only late in the selection process, during the hands-on evaluation of the final candidates. Research into commercial off the shelf tool selection processes that take non-functional requirements better into account is needed. During the action research we learned that a hands-on evaluation period is very useful for evaluating non-functional requirements. Better software tools are needed to support agile commercial off the shelf tool selection processes, and further research is needed in matching requirements elicitation processes with commercial off the shelf tool selection processes. en
dc.description.abstract Olemassa olevan valmiin työkalun, joka parhaiten täyttää projektin vaatimukset valinta ei ole triviaali tehtävä ja luo riskin projektiin. Olemassa olevan työkalun valintaprosesseja jotka käyttävät ketterän vaatimustenhallinnan käytäntöjä ei ole aikaisemmin tutkittu. HyperIn Oy haluaa valita konfiguraationhallintajärjestelmän käyttäen ketterän vaatimustenhallinnan menetelmiä mutta yrityksen olemassa olevan työkalun valintaprosessi on heikko. Käyttäen sisäistä toimintatutkimusta me kehitämme Hyperln:n olemassa olevan työkalun valintaprosessia paremmaksi ja käytämme uutta valintaprosessia konfiguraationhallintatyökalun valitsemiseen. Tässä diplomityössä saimme tietää että PORE ja MiHOS -prosessit yhdessä käytettynä muodostavat olemassa olevan työkalun valintaprosessin joka käyttää ketterän vaatimustenhallinnan menetelmiä ja täyttää HyperIn:n tarpeet. Valintaprosessi oli helppo käyttää ja edelliseen prosessiin verrattuna takasi että parhaiten vaatimukset täyttävä työkalu tulee valituksi. Prosessi oli riittävän kevyt käytettäväksi pienessä projektissa. Käyttäen laiskaa vaatimusten jalostusta aikaa säästyi kun pystyimme dokumentoimaan vaatimukset vasta kun niitä tarvittiin. Tässä tutkimuksessa näytämme miten PORE ja MiHOS prosessit voidaan yhdistää ja toimii tapaustutkimuksena näistä prosesseista. Ei-funktionaalisten vaatimusten merkitys opittiin vasta myöhään valintaprosessin aikana viimeisiä kandidaatteja kokeillessa. Tutkimusta tarvitaan olemassa olevan työkalun valintaprosesseihin jotka paremmin ottavat huomioon ei-funktionaaliset vaatimukset. Toimintatutkimuksessa me opimme että työkalujen kokeilu on erittäin hyödyllistä ei-funktionaalisten vaatimusten arvioinnissa. Parempia ohjelmistoja tarvitaan ketterää vaatimustenhallintaa varten, ja lisää tutkimusta tarvitaan sopivan vaatimusten keräysmenetelmän yhdistämiseen olemassa olevan työkalun valintaprosessin kanssa. fi
dc.format.extent 61 s.
dc.language.iso en en
dc.title Off the self tool selection using agile requirements engineering en
dc.title Olemassaolevan työkalun valinta ketterää vaatimustenhallintaa käyttäen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword konfiguraatiohallintajärjestelmät fi
dc.subject.keyword vaatimustenhallinta fi
dc.subject.keyword ketterä fi
dc.subject.keyword configuration management en
dc.subject.keyword requirements engineering en
dc.subject.keyword agile en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013724
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Ohjelmistoliiketoiminta fi
dc.programme.mcode T-128
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_92279
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49361
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics