Turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän ohjelmistotestaus voimalaitoksen simulaattorilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tahvonen, Topi
dc.contributor.advisor Välisuo, Martti
dc.contributor.author Västi, Mikko Matti
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:15:50Z
dc.date.available 2015-07-01T08:15:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17077
dc.description.abstract In this master's thesis we investigate software testing of safety critical automation systems with power plant simulator. The research is performed using literature review and practical part. In the literature review the basics of requirements engineering and software testing is presented and the connection between them is built. On top of these is built the special requirements coming from safety critical systems and usage of simulators. A brief introduction to Nuclear Power Plant and specially the target automation systems is given. As a special topic the reader is given highlights about the requirements to the software testing coming from regulators and IEC 60880. In order to have a systematic approach to test case selection, a working process is defined. The process is applied for one automation system that is renewed on Loviisa Automation Renewal Project. The selected test cases are carried out in Apros based simulator and the results are presented and analysed. Based on the results suitability analysis on the process is performed and the process is found suitable for software testing safety critical automation systems. As end result the reader will get an overview of software testing of safety critical systems, simulators and nuclear power plant automation systems. en
dc.description.abstract Työssä tutkitaan turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän ohjelmistotestausta voimalaitoksen simulaattorilla. Tutkimus suoritetaan kirjallisuustutkielmalla ja käytännön osuudella. Kirjallisuustutkielmassa esitetään perusteet vaatimustenhallinnasta ja määrittelystä ja luodaan sen ja ohjelmistotestauksen yhteys. Näiden päälle rakennetaan erityisvaatimukset, jotka syntyvät turvallisuuden kannalta kriittisistä järjestelmistä ja simulaattoreista. Työssä esitellään kohteena olevan Loviisan ydinvoimalaitos ja siihen liittyvät automaatiojärjestelmät. Työssä korostetaan viranomaisvaatimuksia ja IEC 60880:n mukaisia vaatimuksia ohjelmistotestaukselle. Työssä määritetään testitapauksien valinnassa käytettävä työskentelyprosessi. Määrittelyllä saavutetaan järjestelmällisyys testitapauksien valinnassa. Prosessia sovelletaan yhteen Loviisan automaatiouudistuksessa uusittavaan automaatiojärjestelmään. Valituilla testitapauksilla suoritetaan ohjelmistotestaus käyttäen Apros simulaattoria, jonka tulokset esitellään ja analysoidaan. Tuloksien perusteella suoritamme prosessin soveltuvuuden analysoinnin ja toteamme prosessin soveltuvaksi turvallisuuskriittisten automaatiojärjestelmien ohjelmistontestaukseen. Lopputuloksena lukijalle syntyy kuva turvallisuuskriittisten järjestelmien ohjelmistotestauksesta, simulaattoreista sekä yleiskuva ydinvoimalaitoksien automaatiojärjestelmistä. fi
dc.format.extent viii + 68 s. + liitt. 16 s.
dc.language.iso fi en
dc.title Turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän ohjelmistotestaus voimalaitoksen simulaattorilla fi
dc.title Software testing of safety critical automation systems with power plant simulator en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ohjelmistotestaus fi
dc.subject.keyword turvallisuuskriittiset järjestelmät fi
dc.subject.keyword automaatiojärjestelmät fi
dc.subject.keyword simulaatiojärjestelmät fi
dc.subject.keyword ydinvoima fi
dc.subject.keyword software testing en
dc.subject.keyword safety critical en
dc.subject.keyword automation systems en
dc.subject.keyword simulation systems en
dc.subject.keyword nuclear power en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013719
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietojenkäsittelyoppi fi
dc.programme.mcode T-76
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account