Learning Centre

Design and implementation of a single page web-application - Case Online Music Diary

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Penttinen, Henri
dc.contributor.author Salo, Pasi
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:12:56Z
dc.date.available 2015-07-01T08:12:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17037
dc.description.abstract Practicing a musical instrument can be challenging not only motorically but mentally as well. One way to help with motivational problems is to keep records of practicing, which helps in tracking the progress. In this thesis we design and implement a prototype for a web application that allows people to save and browse their musical practicing and other interesting online material. The application also enables sharing and commenting these practice logs with other users of the system and the visualization of the practice data. In addition, the application has features designed to facilitate communication as well as material and recording sharing between focused groups of users. We chose to implement the prototype as a Single-Page Web Application (SPA) because of their benefits, such as smaller server side resource requirements per user and enhanced user experience when compared to the traditional web application model. In order to select a suitable SPA technology for implementing the application we formulate a set of criteria for the technology to be selected, and compare four different SPA solutions, Backbone.js, AngularJS, EmberJS and CanJS, from which we select the best match for the criteria to be used in the prototype implementation. The prototype is evaluated by showing how it fulfils the requirements made from the original problem description. Furthermore, this thesis proposes further research topics on the SPA technologies and a set of best practice principles for working with Backbone.js. en
dc.description.abstract Musiikin harjoittelu voi olla hankalaa niin motorisesti kuin henkisestikin. Yksi keino auttaa motivaation kanssa on tallentaa harjoittelu jollain tavalla, mikä helpottaa edistyksen seurannassa. Tässä työssä kehitämme prototyypin web-ohjelmasta, joka mahdollistaa musiikillisen harjoittelun sekä muun online-materiaalin tallentamisen ja katselun. Ohjelma mahdollistaa myös näiden merkintöjen jakamisen ja kommentoinnin muiden käyttäjien kanssa, sekä harjoitteludatan visualisoinnin. Tämän lisäksi ohjelma mahdollistaa käyttäjäryhmien keskeisen kommunikaation ja materiaalien sekä nauhoitusten jakamisen. Prototyyppi haluttiin implementoida ns. yhden sivun web-sovelluksena, Single-Page Web Application (SPA), koska tämänkaltaiset ohjelmat kuluttavat vähemmän palvelinresursseja käyttäjää kohden ja tarjoavat paremman käyttökokemuksen verrattuna perinteiseen web-ohjelmamalliin. Sopivan SPA-teknologian valitsemiseksi muodostamme kriteerit, joita apuna käyttäen arvioimme neljä SPA-ratkaisua, Backbone.js, AngularJS, EmberJS ja CanJS, joista valitsemme parhaiten kriteerejä vastaavan ratkaisun käytettäväksi prototyypin implementoinnissa. Prototyyppi-implementaatio arvioidaan näyttämällä, että se vastaa alkuperäisestä ongelmakuvauksesta johdettuihin vaatimuksiin. Tämä työ ehdottaa myös aiheita jatkotutkimukselle koskien SPA-teknologioita sekä kokoelman periaatteita Backbone.js:n kanssa työskentelyyn. fi
dc.format.extent 70 s.
dc.language.iso en en
dc.title Design and implementation of a single page web-application - Case Online Music Diary en
dc.title Yhden sivun web-sovelluksen suunnittelu - Tapaus Online Music Diary fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sovelluskehitys fi
dc.subject.keyword yhden sivun applikaatio fi
dc.subject.keyword ohjelmistokehys fi
dc.subject.keyword web fi
dc.subject.keyword SPA fi
dc.subject.keyword application development en
dc.subject.keyword single page en
dc.subject.keyword javascript en
dc.subject.keyword frameworks en
dc.subject.keyword Backbone js en
dc.subject.keyword AngularJS en
dc.subject.keyword EmberJS en
dc.subject.keyword CanJS en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013679
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto- ja liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_00709
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49202
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics