Learning Centre

It can fell rockets or developing a framework for continuous integration testing at a lifecycle power solutions supplier

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuomikoski, Eero
dc.contributor.advisor Vilpola, Inka
dc.contributor.author Heikkonen, Antti
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:12:26Z
dc.date.available 2015-07-01T08:12:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17030
dc.description.abstract Software integration is an assembly task where individual components have to be laid carefully for seamless interoperation. One ill-advised change in either the integrations, or inside the systems themselves, might cause a harmful discontinuity in routine operations. This master's thesis examines testing these cross-component and cross-system connections within a Finnish complete lifecyc1e power solutions supplier and sets out to define a practical method of operation for conducting automated integration testing. The thesis expounded on integration testing theory and frameworks. Testing frameworks in academic literature were deconstructed and analysed, and their characteristic features observed. These practical insights were combined with theoretical findings and crystallized into a new integration testing framework, which was then tailored for the case company needs. The resulting framework was comprehensively evaluated through requirements analysis, heuristic appraisal, and qualitative validation by company experts. The constructed framework both describes a testing process work flow and suggests a technical implementation. In practice, the implementation brings a sense of organization to a previously ad hoc process thereby mitigating business risk. In theory, it extends the popular notion that integration testing is a mere transitional period in development and examines testing as a continuous process all the way from the strategic level to the mundane. The thesis constitutes a cohesive narrative and guide to implementing automated integration testing. en
dc.description.abstract Ohjelmistot rakentuvat useiden komponenttien ja järjestelmien yhteistoiminnasta. Näiden integraatioiden ja rajapintojen toimivuus ja toimintavarmuus on tärkeää. Yksinkin muutos jossakin integraatiossa tai osajärjestelmässä voi vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Tämä diplomityö tutkii, mitä automatisoidulta integraatiotestaukselta edellytetään ja, perustuen kohdeyrityksen vaatimuksiin, minkälainen toimintatapa vastaa integraatiotestaustarvetta. Tutkimus pureutui ohjelmistotestausmalleihin ja -teorioihin ja se suoritettiin suomalaisen konepajayhtiön tilauksesta. Se tarkasteli aikaisemman akateemisen tutkimuksen testikehyksiä ja perusteellisesti selvitti mistä osista nämä koostuvat. Näistä kehysten ja testausteorian havainnosta rakennettiin uusi testikehys, joka myös perustui kohdeyrityksen vaatimuksiin. Kehyshypoteesia arvioitiin huolellisesti testauksen vaatimusten, ohjelmistokehyksien heuristiikkojen ja asiantuntijalausuntojen avulla. Työn tuloksena on suositus testikehyksen työn kululle ja prosesseille, sekä kehyksen käytännön toteutukselle. Uusi kehys kääntää testauksen satunnaisesta hallituksi ja järjestelmälliseksi prosessiksi parantaen samalla liiketoimintariskien hallintaa. Kehyksen tausta-ajatuksena on myös haastaa yleinen käsitys siitä, että integraatiotestaus on pelkkä ohjelmistokehityksen välivaihe. Se tarkasteleekin testausta jatkuvana prosessina aina strategiselta tasolta päivittäiseen ja komponenttitasoon. Tutkimuksen kaari muodostaa ehyen kertomuksen ja kasikirjan automatisoidun integraationtestauksen toteuttamisesta. fi
dc.format.extent 85 s.
dc.language.iso en en
dc.title It can fell rockets or developing a framework for continuous integration testing at a lifecycle power solutions supplier en
dc.title Automaatiokehys integraatioiden regressiotestaukseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword regressiotestaus fi
dc.subject.keyword ohjelmistotestaus fi
dc.subject.keyword automatisoitu testaus fi
dc.subject.keyword integraatiotestaus fi
dc.subject.keyword testikehys fi
dc.subject.keyword jatkuva testaus fi
dc.subject.keyword integration testing en
dc.subject.keyword testing automation en
dc.subject.keyword testing framework en
dc.subject.keyword continuous integration en
dc.subject.keyword software testing en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013672
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietointensiivinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-12
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_90325
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48890
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse