Modeling Life Cycle Costs of Variety for Product Portfolio Management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karjalainen, Jouko
dc.contributor.advisor Vesala, Sami
dc.contributor.author Savela, Erno
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:11:22Z
dc.date.available 2015-07-01T08:11:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17015
dc.description.abstract Product variety can be defined as the diversity of products that are provided to a market place. It is often assumed that a high level of product variety causes increasing marginal costs and decreasing marginal benefits. In this thesis, a cost model is constructed to quantify the costs of product variety. Most critically, the computational and structural aspects of cost modeling are examined, but contextual factors and usability are also considered. The model is specifically designed for the product portfolio management of a selected industrial case company. Consequently, the construction process of the model is based on a three-step framework for the cost system design task as determined in the literature. First, the contextual factors of the case company are examined. Then, the requirements for the cost system design task are identified. The final step is to establish the actual cost system design choices. This three-step methodology enables the comprehensive and transparent construction process of the cost model. Furthermore, the data of the case company is employed to test the model. Companies usually examine the costs of product variety within a limited scope. For instance, product-costing systems can largely be constituted from the expenses occurring within factories. However, there exist hidden costs of variety in the overall life cycle of products. Therefore, Life Cycle Costing (LCC) must be examined and applied to the cost model in development. Similarly, the model is assured a solid structure and logical rules through the application of Activity-based Costing (ABC). Further developments of ABC especially assist in assessing the change in costs in relation to the product variety on offer. In addition, the relationship of platform investments and updating expenditures to the costs of product variety is modeled on a technique presented in the costing literature. The resulting analytical tool proves highly effective and comprehensive by combining the life cycle costs of product variety with an existing product costing system and market pricing practices. Moreover, cost and profitability development can be analyzed in relation to the functional product variety on offer. en
dc.description.abstract Tuotteiden varieteetilla tarkoitetaan niiden monipuolisuutta ja ominaisuuksien määrää. Yleensä marginaalikustannuksien oletetaan kasvavan ja marginaalihyödyn pienenevän varieteetin kasvaessa korkealle tasolle. Tässä diplomityössä tehdään malli, jolla kvantifioidaan tuotteiden varieteetin kustannuksia. Erityisesti käsitellään laskentateknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja, mutta myös mallin käyttöympäristöön ja käytettävyyteen liittyviä tekijöitä otetaan huomioon. Työn malli on erityisesti tehty ennalta valitun yrityksen tuoteportfolion hallintaan. Rakennettaessa mallia käytetään kirjallisuudessa julkaistua viitekehystä kustannusjärjestelmän suunnitteluun. Ensimmäiseksi määritellään kontekstuaaliset tekijät, jotka vaikuttavat kustannusmallin tekemiseen. Toiseksi käsitellään vaatimukset mallille. Viimeiseksi tehdään varsinaiset päätökset mallin rakenteesta. Tämä kolmivaiheinen metodologia mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja selkeän kustannusmallin rakentamisprosessin. Malli myös testataan tutkimuskohteena olevan yrityksen datalla ja tulokset analysoidaan. Usein yritykset tutkivat tuotteiden varieteetin kustannuksia suppeasta näkökulmasta. Esimerkiksi tuotekustannuksien laskenta voi perustua lähinnä tehtailla aiheutuviin kustannuksiin. On tärkeää ymmärtää, että varieteetti aiheuttaa piilokustannuksia koko tuotteiden elinkaaressa. Tästä johtuen diplomityössä käsitellään elinkaaren kustannuslaskentaa (Life Cycle Costing, LCC) ja sovelletaan sitä tehtävään malliin. Lisäksi toimintolaskennan (Activity-based Costing, ABC) soveltaminen auttaa mallin rakenteen ja sääntöjen luomisessa. Erityisesti uusimpien ABC-tekniikoiden ymmärtäminen mahdollistaa kiinteiden kustannuksien suhteuttamisen tarjotun varieteetin määrään. Myös tuotealustan investointien ja päivityskustannuksien suhde varieteetin kustannuksiin mallinnetaan kirjallisuudessa esitetyllä tekniikalla. Kun tieto tuotteiden varieteetista johtuvista elinkaarikustannuksista yhdistetään olemassa olevaan tuotekustannuslaskentaan ja markkinahinnoitteluun, luodaan monipuolinen työkalu. Se mahdollistaa tuotekustannuksien ja kannattavuuden analysoinnin suhteessa tuotteiden toiminnalliseen varieteettiin. fi
dc.format.extent 118 s.
dc.language.iso en en
dc.title Modeling Life Cycle Costs of Variety for Product Portfolio Management en
dc.title Varieteetista johtuvien elinkaarikustannuksien mallintaminen tuotepäätöksentekoa varten fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tuotteiden varieteetti fi
dc.subject.keyword toiminnallinen varieteetti fi
dc.subject.keyword tuotealusta fi
dc.subject.keyword elinkaaren kustannuslaskenta (LCC) fi
dc.subject.keyword toimintolaskenta (ABC) fi
dc.subject.keyword product variety en
dc.subject.keyword functional variety en
dc.subject.keyword product platform en
dc.subject.keyword Life Cycle Costing (LCC) en
dc.subject.keyword Activity-based Costing (ABC) en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013657
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU-22
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Eloranta, Eero


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account