Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Haarala, Sanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/168
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tarkastusvaliokunnan roolia, tehtäviä, valiokunnan jäsenten valintakriteerejä ja tarkastusvaliokunnan merkitystä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin tarkastusvaliokunnan rooliin, tehtäviin ja jäsenten riippumattomuuteen ja asiantuntemukseen liittyvää kotimaista ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Lähdeaineisto koostui pääasiallisesti aihealueeseen liittyvistä aiemmista tutkimuksista ja artikkeleista, säännöksistä ja oppikirjoista. Tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin haastattelemalla viittä Helsingin arvopaperipörssin päälistalla noteeratun yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa ja jäsentä. Aineiston käsittely Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna. Haastattelut koostuivat viidestä teema-alueesta. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin kirjalliseen muotoon. Haastattelujen pohjalta vedettiin yhteen tutkimustulokset ja johtopäätökset. Tulokset Tarkastusvaliokuntien perustamiseen on vaikuttanut voimakkaasti vuonna 2004 voimaan tulleet uudistuneet corporate governance –suositukset. Haastateltavat kokivat, että tarkastusvaliokunnan rooli on olla hallituksen työtä avustava elin. Sen tärkeimmiksi tehtäviksi katsottiin taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan valvonta. Tarkastusvaliokuntien jäsenten valintaperusteina nousivat esiin jäsenten oma kiinnostus sekä heidän asiantuntemuksensa. Jäsenen riippumattomuus yhtiöstä koettiin edellytykseksi sille, että voi toimia tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Työkokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin liittyvissä toimissa sekä myös hallituskokemus katsottiin merkitykselliseksi sekä valintatilanteessa että valiokuntatyöskentelyssä. Tarkastusvaliokunnalla koettiin olevan jonkinlaista vaikutusta esimerkiksi taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan laadun paranemiseen. fi
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword tarkastusvaliokunta
dc.subject.keyword rooli
dc.subject.keyword tehtävät
dc.subject.keyword jäsenten valintakriteerit
dc.subject.keyword riippumattomuus
dc.subject.keyword asiantuntemus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151080
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon specialists
dc.ethesisid 12036
dc.date.dateaccepted 2009-01-13
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account