On the Use of Intermodulation Response for Characterizing Antennas

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rasilainen, Kimmo
dc.contributor.author Hannula, Jari-Matti
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:38:02Z
dc.date.available 2015-06-24T11:38:02Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16855
dc.description.abstract The intermodulation measurement technique enables the contactless measurement of transponder antennas by exploiting the inherent nonlinearity of the transponder to generate intermodulation products that can be measured. This intermodulation response can then be used to characterize the antenna. In this master's thesis, this characterization technique is developed further. The theoretical intermodulation response for a harmonic transponder is derived, and this response is then used in measurements to characterize the transponder antenna. Limitations of the dynamic range of the measurement are discussed. The measurement can be performed using different arrangements of the measurement antennas. Three potential measurement geometries are discussed and compared: monostatic, bistatic, and multistatic. A measurement software is created for controlling the measurement. The derived theory is validated by experiments. The measured intermodulation response of a harmonic transponder is compared with the theoretical response. The measurement technique is then used to measure the gain of the transponder antenna using bistatic geometry. The impedance matching of the transponder is also measured. The results show good agreement between the derived theory and the measurements. Based on the results, it can be said that the technique is well-suited for characterizing harmonic transponders. en
dc.description.abstract Intermodulaatiovasteeseen perustuva mittausmenetelmä mahdollistaa transponderiantennien langattoman mittaamisen hyödyntämällä transpondereille ominaista epälineaarisuutta. Epälineaarisuus tuottaa intermodulaatiotaajuuksia, jotka voidaan mitata. Mitattua vastetta voidaan käyttää antennin karakterisointiin. Tässä diplomityössä kehitetään tätä karakterisointimentelmää. Työssä johdetaan teoreettinen intermodulaatiovaste harmoniselle transponderille, jota hyödynnetään mittauksissa transponderin antennin karakterisointiin. Mittausmenetelmän dynaamista aluetta rajoittavia tekijöitä tarkastellaan. Mittausta varten mittausantennit voidaan sijoittaa eri tavalla. Menetelmälle esitetään kolme mahdollista mittausgeometriaa: monostaattinen, bistaattinen ja multistaattinen. Eri geometrioita verrataan keskenään. Mittauksen ohjaamista varten kehitetään mittausohjelma. Työssä esitetty teoria varmennetaan kokeellisesti. Harmonisen transponderin intermodulaatiovaste mitataan ja vastetta verrataan teoreettiseen vasteeseen. Mittausmenetelmää käytetään transponderin antennin vahvistuksen mittaamiseen hyödyntämällä bistaattista geometriaa. Myös transponderin impedanssisovitus mitataan. Mittaustulokset ja teoria vastaavat hyvin toisiaan. Mittausten perusteella menetelmä soveltuu hyvin harmonisten transponderien karakterisointiin. fi
dc.format.extent 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title On the Use of Intermodulation Response for Characterizing Antennas en
dc.title Intermodulaatiovasteen käyttö antennien karakterisoinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword antenna measurements en
dc.subject.keyword harmonic radar en
dc.subject.keyword intermodulation distortion en
dc.subject.keyword RFID en
dc.subject.keyword transponders en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303496
dc.programme.major Radiotiede ja -tekniikka fi
dc.programme.mcode S3012 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viikari, Ville
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account