Assessment of realistic solar electricity production potential of grid-connected photovoltaic systems in Tapiola district

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huhtala, Osmo
dc.contributor.author Sorsanen, Janne
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:33:41Z
dc.date.available 2015-06-24T11:33:41Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16851
dc.description.abstract The objective of this thesis was to assess realistic solar electricity production potential of grid-connected photovoltaic systems in Tapiola district. Furthermore, the goal was to model the energy balance of the buildings in the area. The thesis was carried out as part of the EUE (Energizing Urban Ecosystems) project founded by RYM Oy. The thesis was made for the new business unit of Fortum Oyj. The realistic solar electricity production potential was evaluated based on solar radiation data provided by the city of Espoo. Three filters were generated in order to eliminate roof surface areas unsuitable for solar electricity production. The energy balance examinations were carried out based on the results of solar electricity production potential by exploiting load curves and index series calculation. Moreover, a model for solar electricity production in southern Finland was utilized in the thesis. In the light of the results it turned out that almost one-sixth of the current electricity consumption in the Tapiola district could be satisfied by the solar electricity production. In addition, it was shown that especially shopping centres and office buildings are highly potential targets to be exploited for the solar electricity production. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena oli määrittää realistinen aurinkosähkön tuotantopotentiaali verkkoonkytketyille aurinkosähköjärjestelmille Tapiolan alueella. Aurinkosähkön tuotantopotentiaaliin perustuen oli tavoitteena myös mallintaa alueen rakennusten energiatasetta. Työ tehtiin osana RYM Oy:n EUE-projektia (Energizing Urban Ecosystems) ja työn tilaajana oli Fortum Oyj:n New Business -yksikkö. Realistista aurinkosähkön tuotantopotentiaalia selvitetiin Espoon kaupungilta saadun auringonsäteilydatan perusteella. Työn aikana realistista aurinkosähkön tuotantopotentiaalin määrittämistä varten kehitettiin kolme erillistä suodatinta eliminoimaan aurinkosähkölle kelpaamatonta kattopinta-alaa. Energiabalanssitarkastelut toteutettiin saatujen aurinkosähköpotentiaalitulosten perusteella kuormituskäyriä ja indeksisarjalaskentaa hyödyntäen. Lisäksi työssä sovellettiin Etelä-Suomen alueelle tehtyä aurinkosähkön tuotantomallia. Tulosten valossa osoittautui, että lähes kuudesosa Tapiolan alueen tämänhetkisestä sähkönkulutuksesta kyettäisiin tuottamaan aurinkosähköjärjestelmillä. Lisäksi osoittautui, että etenkin kauppakeskukset ja toimistorakennukset ovat erittäin potentiaalisia kohteita hyödynnettäviksi aurinkosähkön tuotantoa varten. fi
dc.format.extent 96 + 0
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Assessment of realistic solar electricity production potential of grid-connected photovoltaic systems in Tapiola district en
dc.title Realistisen aurinkosähkön tuotantopotentiaalin evaluointi verkkoonkytketyille aurinkosähköjärjestelmille Tapiolan aluella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword photovoltaic en
dc.subject.keyword solar en
dc.subject.keyword production en
dc.subject.keyword potential en
dc.subject.keyword grid-connected en
dc.subject.keyword energy balance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303489
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account