Valaistuksen vaikutus lämpöviihtyvyyteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tetri, Eino
dc.contributor.author Virtanen, Jukka
dc.date.accessioned 2015-06-24T10:55:35Z
dc.date.available 2015-06-24T10:55:35Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16826
dc.description.abstract Väri-lämpö hypoteesin mukaan ihminen aistii viileää kylmillä väreillä, esim. sininen ja lämmintä lämpimillä väreillä, esim. punainen. Väri-lämpö hypoteesin vaikutusta ihmiseen, valaistuksen värilämpötilaa (CCT) muuttamalla, on tutkittu vähän. Aiemmat tutkimukset väri-lämpö hypoteesista ovat kohdistuneet lähinnä värien muuttamiseen pinnoista, esim. seinät maalaamalla, heijastamalla värillinen dia tai käyttämällä värillistä filtteriä. Tässä diplomityössä on esitelty aiempia tutkimuksia. Työssä on tutkittu valaistuksen vaikutusta lämpöaistimukseen ja lämpöviihtyvyyteen. Tässä työssä on tutkittu kahdella huonelämpötilalla (20 °C ja 26 °C) 16 koehenkilöä. Kokeen aikana muutettiin värilämpötilaa (CCT) lämminsävyisestä kylmäsävyiseen portaittain (14 eri värilämpötilaa). Kokeessa koehenkilöt eivät havainneet muutosta. Kokeen aikana valaistusvoimakkuus oli vakio. Samat koehenkilöt suorittivat kokeen molemmilla huonelämpötiloilla. Koehenkilöt täyttivät tuntemuksistaan kyselylomakkeen, ensimmäisen värilämpötilan ollessa lämmin (2733 K), toisen värilämpötilan ollessa neutraali (4084 K) ja kolmannen kylmä (6208 K). Kokeessa väri-lämpö hypoteesin vaikutusta, värilämpötilaa (CCT) muuttamalla ei saatu todennettua. Matalammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan viileänä kaikilla värilämpötiloilla (CCT). Korkeammalla huonelämpötilalla koettu lämpötila oli hieman lämmin 2733 K värilämpötilalla. 4084 K värilämpötilalla koettu lämpötila oli neutraali. 6208 K värilämpötilalla koettu lämpötila oli hieman lämmin.   Matalammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan hieman epäviihtyisänä kaikilla värilämpötiloilla. Korkeammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan hieman viihtyisänä kaikilla värilämpötiloilla. fi
dc.description.abstract According to hue-heat hypothesis a human being senses coolness in cold colors e.g. blue and warmth in warm colors e.g. red. The hue-heat effect is not well studied by changing the correlated color temperature (CCT) of lighting. Earlier studies on hue-heat hypothesis have been done by changing the colors of the room surfaces for example by painting the walls, by projecting a colored slide, or by using a color filter. The previous studies are presented in this thesis. The effect lighting has on thermal sensation and thermal comfort is studied. In this study two room temperatures (20°C and 26°C) was studied with 16 subjects. During the test the correlated color temperature (CCT) was shifted from warm to cold in 14 steps. The subjects were not able to detect this change. The illuminance level stayed constant during the test. Same group of subjects executed the test with both room temperatures. Subjects described their sensations by filling a questionnaire thrice: on warm (2733K), neutral (4084) and cold (6208K) correlated color temperature. In this study the effect of hue-heat hypothesis could not be verified by changing the CCT. On the lower room temperature subjects sensed the temperature cool with every CCT. On the higher room temperature subjects sensed the temperature slightly warm on warm CCT. With neutral CCT room was sensed neutral. With cold CCT room was sensed slightly warm. On the lower room temperature subjects experienced the temperature just uncomfortable with every CCT. On the higher room temperature subjects experienced the temperature just comfortable with every CCT. en
dc.format.extent 49+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valaistuksen vaikutus lämpöviihtyvyyteen fi
dc.title Illumination effect of thermal comfort en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword väri-lämpö hypoteesi fi
dc.subject.keyword lämpöaistimus fi
dc.subject.keyword lämpöviihtyvyys fi
dc.subject.keyword värilämpötila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303510
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.ethesisid Aalto 2992
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account