Learning Landscapes of a Post-Bureaucratic Public Sector Organization – A Case Study on Inter-Project Knowledge Transfer

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jaatinen, Miia
dc.contributor.author Pajusalo, Janne
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:20:13Z
dc.date.available 2015-06-23T11:20:13Z
dc.date.issued 2015-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16769
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to conduct a case study to identify what type of organizational learning processes are used in a post-bureaucratic organization. This is interesting because knowledge transfer in a temporary organization is both very important for continuous improvement, and very challenging to do in practice. There are two theoretical cornerstones in this thesis: Organizational learning, where previous research has concentrated on the outcomes of learning instead of learning processes, and post-bureaucratic organizations, a special case of temporary organizations with very specific challenges related to organizational learning. A “learning landscape” -framework is used to evaluate the collection of learning processes that can be identified, and the results are discussed from the perspective of a post-bureaucratic organization. The data is collected through written documents produced during the case project and interviews made after the project ended. The results of the study indicate that there exists a fourth kind of learning landscape, in addition to the three already found through other cases. The fourth, “breaking wave” -landscape describes an organization where a lot of knowledge is accumulated, but where there is limited organizational support to retain and reuse the created knowledge, and is characteristic to a post-bureaucratic organization. en
dc.description.abstract Arbetets syfte är att genom en case-studie undersöka vilken typ av organisatoriska inlärningsprocesser som kan identifieras i en post-byråkratisk organisation. Ämnet är av intresse eftersom förflyttning av kunskap i en tillfällig organisation är viktig för att försäkra kontinuerlig förbättring, och eftersom de tillfälliga organisationsmodellerna ytterligare försvårar förflyttandet av existerande kunskap. Teoretiskt bygger arbetet på två grundpelare: Organisatorisk inlärning, där tidigare forskning har koncentrerat sig på utfall istället för själva inlärningsprocesser, samt den postbyråkratiska organisationen, ett specialfall av tillfälliga organisationer med väldigt specifika utmaningar relaterade till organisatorisk inlärning. Ett ramverk som kallas för ”inlärningslandskap” används för att utvärdera den samling av inlärningsprocesser som kan identifieras, och resultaten diskuteras från perspektivet av en tillfällig organisation. Data har samlats in genom skriftliga dokument som producerats under case-projektet, samt intervjuer som gjordes efter projektets slut. Resultaten tyder på att det finns en fjärde form av inlärningslandskap som inte hittills identifierats. ”Den brytande vågen” -landskapet beskriver en organisation där det finns begränsat stöd från organisationen för att bevara och utnyttja skapad kunskap, något som föreslås vara typisk för en postbyråkratisk organisation. sv
dc.format.extent 58 + 3
dc.language.iso en en
dc.title Learning Landscapes of a Post-Bureaucratic Public Sector Organization – A Case Study on Inter-Project Knowledge Transfer en
dc.title Inlärningslandskap i en postbyråkratisk organisation inom den offentliga sektorn – En fallstudie om kunskapsförflyttning mellan projekt sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword organizational learning en
dc.subject.keyword learning landscapes en
dc.subject.keyword learning processes en
dc.subject.keyword post-bureaucratic en
dc.subject.keyword knowledge transfer en
dc.subject.keyword temporary organizations en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303592
dc.programme.major Tietointensiivinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account