How to utilize open source software in the commercial environment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauranen, Ilkka
dc.contributor.author Hemilä, Janne
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:14:49Z
dc.date.available 2015-06-23T11:14:49Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16730
dc.description.abstract My experience working with open source software exposed a lack of comprehensive, easily graspable, introductory articles suitable for non-technical readers. The objective of this study is to provide the reader with a comprehensive understanding on how to utilize open source software in a commercial environment. Through a literature review this study identifies common patterns among open source projects and related companies. Patterns have been organized into four identified domains: legal, social, technological and business. Real life examples of the patterns are provided to assist understanding. In conclusion, this thesis argues that open source can be utilized to build successful commercial operations. Open source can be used to improve software development, software quality, to gain feedback, to expand the user base, to influence the direction of technological progress and to benefit from innovations, which would otherwise be hard to monetize. However, open source also introduces serious drawbacks and risks regarding commercial operations, including low appropriability, market destruction and loss of control of the software development. en
dc.description.abstract Pitkäaikainen työskentelyni avoimen lähdekoodin parissa on osoittanut puutteen kattavalle, helposti sisäistettävälle johdantoartikkeleille, jotka soveltuisivat myös maallikoille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota lukijalle kattava ymmärrys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttämisestä kaupallisessa liiketoiminnassa. Tutkimus esittelee kirjallisuudesta yleisiä säännönmukaisuuksia avoimen lähdekoodin projektien ja yritysten toiminnasta. Nämä säännönmukaisuudet on jaoteltu neljään tunnistettuun osa-alueeseen: lakitekniikka, sosiaalinen ympäristö, teknologia ja liiketoiminta. Ymmärtämisen helpottamiseksi tutkimukseen on kerätty esimerkkejä kaupallisista yrityksistä. Johtopäätöksenä tämä tutkimus osoittaa, että avointa lähdekoodia voidaan käyttää menestyksekkään liiketoiminnan kehittämiseen. Avointa lähdekoodia voidaan hyödyntää ohjelmiston kehittämiseen, laadun parantamiseen, käyttäjäpalautteen keräämiseen, käyttäjämäärien kasvattamiseen, teknologisen kehityksen ohjaamiseen, tai sellaisien innovaatioiden hyödyntämiseen, joiden tuotteistus olisi muuten hankalaa tai mahdotonta. Avoimella lähdekoodilla on kuitenkin myös kauaskantoisia haittapuolia, kuten alentunut liikevaihto, lisensointimahdollisuuksien häviäminen, sekä ohjausvallan menetys ohjelmiston kehityksessä. fi
dc.format.extent 88 + 0
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title How to utilize open source software in the commercial environment en
dc.title Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltaminen liiketoiminnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword open source en
dc.subject.keyword business development en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword business models en
dc.subject.keyword open source software en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303555
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kauranen, Ilkka
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account