Mechanical properties of Finnish rocks based on uniaxial compressive strength and tensile strength tests

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Antikainen, Juha
dc.contributor.author Kesonen, Alexei
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:14:25Z
dc.date.available 2015-06-23T11:14:25Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16727
dc.description.abstract This Master’s thesis analyzes the results of two basic rock mechanics laboratory tests: Uniaxial compressive strength test and Brazil tensile strength test. This study also explores the known factors affecting the measurements in the uniaxial compression test and Brazil test results. Since statistics and correlations play a significant role in research, a big part of this Master’s thesis is built around the descriptive statistics and regression analysis. Consequently, in this Master’s thesis the tests results for different rocks are described in detail and rely quite sufficiently on the statistical and regressional analysis. In its main part, this thesis anylizes the linear relationship between the obtained results for mechanical parameters of the Finnish rocks obtained by condicting the uniaxial compressive and Brazil tensile strength tests. The conclusions regarding the compressive and tensil strengths values for the most usual Finnish rocks are made using statistical analysis. After that, the results obtained in this Master’s thesis are compared against the results available from similar publications. The analysis of results confirms that the strength and mechanical properties of the Finnish rocks differ quite a lot depending on the place of occurrence. Based on the statistical analysis made in this thesis, have been lead out several multiple regression models for determination uniaxial compressive strength. en
dc.description.abstract Yksiaksiaalinen puristusmurtolujuuskoe ja Brasilian vetomurtolujuuskoe ovat yleisiä laboratoriossa käytettyjä kokeita kalliomekaniikassa. Yksiaksiaalisella puristusmurtolujuuskokeella mitataan kivinäytteiden puristuslujuutta ja muodonmuutosominaisuutta. Brasilian kokeen avulla mitataan epäsuorasti kallionäytteiden vetomurtolujuutta. Tässä diplomityössä analysoi-tiin perusteellisesti yksiaksiaalisen puristusmurtolujuus- ja Brasilian vetomurtolujuuskokeiden tuloksia, jotka on saatu Aalto-yliopiston kalliomekaniikan laboratoriossa. Koska näytteiden valmistaminen laboratoriokokeisiin on aikaa vievää ja kallista, diplomityössä käsiteltiin mer-kittäviä kokeisiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä kuvattiin myös kalliomateriaalien murtumismekanismit ja ominaisuudet. Tuloksien analysointi suoritettiin käyttämällä tilastollista analyysia. Diplomityössä tutkittiin, miten eri kivilajien lujuus- ja muodonmuutosarvot vaihtelevat näytteiden syntyperän mukaan. Lineaarisen regressioanalyysin perusteella mitattiin, miten lujuuskokeiden tulokset ja muodonmuutosominaisuuksien arvot pystyvät tilastollisesti ennustamaan toisiaan. Kivilajien lujuusarvoja ja muodonmuutosominaisuuksien parametreja verrattiin muiden tutkimuksien saamiin arvoihin. Työssä todettiin samojen kivilajien näytteiden yksiaksiaalisen puristusmurtolujuden olevan hyvin vaihteleva. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että yksiaksiaalisen puristusmurtolujuuden arvot ja Brasilian vetomurtolujuuskokeiden tulokset korreloivat riittävän voimakkaasti keskenään. Työn tulokseksi johdettiin muutama usean selittäjän lineaarinen regressiomalli yksiaksiaalisen puristusmurtolujuuden ennustamisesta Brasilian vetomurtolujuuskokeiden sekä muodonmuutosominaisuuksien tuloksista. fi
dc.format.extent 80 + 27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mechanical properties of Finnish rocks based on uniaxial compressive strength and tensile strength tests en
dc.title Tavallisimpien suomalaisten kivilajien kalliomekaaniset ominaisuudet yksiaksiaalisten puristusmurtolujuus- ja vetomurtolujuuskokeiden perusteella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword uniaxial compressive strength test en
dc.subject.keyword Brazil tensile strength test en
dc.subject.keyword Finnish rocks en
dc.subject.keyword statistical analysis en
dc.subject.keyword correlations en
dc.subject.keyword multiple regression models en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303552
dc.programme.major Georakentaminen fi
dc.programme.mcode R3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rinne, Mikael
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account