Learning Centre

Implementing overall equipment effectiveness system In submarine power cable manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kniivilä, Tero
dc.contributor.author Kankaanoja, Sami
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:08:10Z
dc.date.available 2015-06-23T11:08:10Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16688
dc.description.abstract This master’s thesis is a part of a project, where Prysmian Group implementeda new overall equipment effectiveness (OEE) system in Pikkala plant to measure the performance of power cable manufacturing lines. This project is related to Prysmian Group’s strategic decision to implement Axxos OEE system to all its plants in North Europe region. Pikkala plant was together with the plant in Sweden the first ones to start implementing this system. Purpose of this master’s thesis is to examine the theory of OEE based on the litera-ture and case studies from the industry, justify why OEE system is needed, create a “benchmarking” of OEE-use in cable industry based on factory interviews, describe how the OEE measuring and calculating are done in practice, analyse the collected data and create the conclusions and recommendation on how to improve the OEE measuring system and production systems. The implementation was started first on three production lines. These lines are pre-implementing lines that are analysed in this master’s thesis. These lines are critical from the saturation point of view in power cable manufacturing. In addition to the afore named tasks, in the master’s thesis customizing the Axxos OEE software to the needs of the plant was included. Creating user manuals and educating line operators to use the new system was essential to get as reliable data as possible. The main purpose of implementing OEE is to be able to define the maximum capacity and measure the used capacity of the existing production lines. OEE shows the reasons for production downtime and points out the reasons for poor efficiency. It is a tool for continuous improving of production efficiency. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö on osa projektia, jossa Prysmian Group käyttöönottaa voimavirtakaapeleita valmistavien tehdaslinjojen kokonaistehokuutta (OEE) mittaavan järjestelmän Pikkalan tehtaalla. Tämä projekti on osa Prymian Group-konsernin tavoitetta ottaa käyttöön Axxos OEE-järjestelmä kaikilla North Europen alueen tehtailla. Pikkalan tehdas on yhdessä Ruotsin tehtaan kanssa edelläkävijöitä tämän projektin suorittamisessa. Diplomityön tarkoituksena on tehdä teoriaselvitys OEE:stä tieteellisen kirjallisuuden ja teollisuuden tapaustutkimuksien pohjalta, kertoa OEE:n hyödyistä, selvittää OEE:n nykyinen käyttö kaapeliteollisuudessa tehdashaastatteluiden pohjalta, kertoa kuinka kokonaistehokkuuden mittaus ja laskenta käytännössä suoritetaan, analysoida kerättyä tuotantotietoa ja muodostaa loppusuositukset OEE-mittausjärjestelmän ja tuotantojärjestelmien kehityksestä. Käyttöönotto tapahtui aluksi kolmella linjalla, joita tutkitaan ja analysoidaan tässä diplomityössä. Nämä linjat ovat kriittisiä linjoja voimavirtakaapelin valmistusprosessissa. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi diplomityöhön kuuluu Axxos-OEE-ohjelmiston räätälöinti Pikkalan tehtaan tarpeita vastaavaksi. Käyttöohjeiden luominen linjatyöntekijöille ja heidän kouluttaminen käyttämään uutta järjestelmää on tärkeä osa projektia luotettavan tuotantodatan keräämiseksi. Tärkein syy kokonaistehokkuutta mittaavan järjestelmän käyttöönottamiseen on pystyä määrittämään kuinka paljon olemassa olevasta tuotantokapasiteetista on todella hyödynnetty. OEE:n avulla voidaan selvittää syyt tuotannon seisokkiajoille ja tuotannon tehottomuudelle. OEE on työkalu tuotannon tehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen. fi
dc.format.extent 76 + 12
dc.language.iso en en
dc.title Implementing overall equipment effectiveness system In submarine power cable manufacturing en
dc.title Tuotantolinjojen kokonaistehokkuutta mittaavan järjestelmän käyttöönotto merikaapelin valmistuksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OEE en
dc.subject.keyword overall equipment effectiveness en
dc.subject.keyword submarine cable en
dc.subject.keyword TPM en
dc.subject.keyword production efficiency en
dc.subject.keyword downtime en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303523
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9767
dc.location P1
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51931
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics