Learning Centre

A First Person Immersive Animation Tool

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Perttu
dc.contributor.author Nevalainen, Jere
dc.date.accessioned 2015-06-23T10:52:55Z
dc.date.available 2015-06-23T10:52:55Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16641
dc.description.abstract Computer-generated animation has an important role in both video game and film industry. 3D computer animation is generally done with 2D devices, such as the computer mouse, that are not optimal for that kind of use. To use them efficiently in 3D, long training periods are needed. This makes them especially inefficient in novice hands. Additionally, 2D display devices, such as the computer monitor, are unable to give the user depth perception. Therefore the user has to rely on perspective projection. The goal of this thesis was to create an animation tool, which provides the user a 3D view of the objects of interest and the user can manipulate the objects with his own hands in virtual space. This should be quite natural for users, because humans have lived their whole lives in a 3D world. The tool was developed and tested in collaboration with professional game industry animators. The tool uses an Oculus Rift DK2 device to give the user a 3D view with 6 DOF head tracking. The hand tracking is done with a Leap Motion controller, which is mounted in front of the Oculus Rift device. The software was programmed using the Unity game engine. According to the results there are uses for this sort of a tool especially in the first rough posing phases. The hand tracking quality still has something to improve, but even at the current level it can increase productivity in certain parts of the workflow. en
dc.description.abstract Tietokoneella luotu animaatio on tärkeässä osassa videopeli- ja elokuvateollisuudessa. Kolmiulotteisia tietokoneanimaatioita tehdään yleisesti kaksiulotteisilla laitteilla, kuten hiirellä, jotka eivät ole optimaalisia tähän käyttöön. Niiden käyttäminen tehokkaasti vaatii pitkää harjoittelua, joten ne ovat tehottomia etenkin vasta-alkajien käsissä. Kaksiulotteiset näyttölaitteet eivät myöskään pysty antamaan syvyysvaikutelmaa, joten käyttäjät joutuvat tyytymään perspektiiviprojektioon. Tämän diplomityön tarkoituksena oli luoda animaatiotyökalu, jonka avulla animaattori näkee hahmon kolmiulotteisena ja voi muokata sen asentoa omin käsin perinteisen nukkeanimaation tapaan. Tämän pitäisi olla hyvin luontevaa, koska ihmiset ovat oppineet elämään kolmiulotteisessa maailmassa. Työkalu kehitettiin yhteistyössä peliteollisuudessa työskentelevien animaattoreiden kanssa. Työkalu käyttää Oculus Rift DK2 -laitetta antaakseen käyttäjälle kolmiulotteisen näkymän ja kuuden vapausasteen liikkeentunnistuksen pään asennoille. Käsien liikettä seurataan Leap Motion -ohjaimella. Työkalun ohjelmointi tehtiin Unity-pelimoottoria käyttäen. Tuloksien perusteella tämän kaltaisella työkalulla olisi käyttöä etenkin karkeassa alkuvaiheen sommittelussa. Käsienseurantalaitteen tarkkuudessa on vielä parantamisen varaa, mutta nykytasollakin pystyy tehostamaan tiettyjä kohtia työnkulusta. fi
dc.format.extent 60+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A First Person Immersive Animation Tool en
dc.title Ensimmäisen persoonan immersiivinen animaatiotyökalu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword animation en
dc.subject.keyword virtual reality en
dc.subject.keyword oculus rift en
dc.subject.keyword leap motion en
dc.subject.keyword hand tracking en
dc.subject.keyword hand gestures en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303432
dc.programme.major Mediatekniikka fi
dc.programme.mcode IL3011 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Perttu
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51842
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse