Container-based video processing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pajunen, Lasse
dc.contributor.author Saarinen, Timo
dc.date.accessioned 2015-06-23T10:51:34Z
dc.date.available 2015-06-23T10:51:34Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16633
dc.description.abstract In recent years, the development and proliferation of mobile devices and the increasing speed of data communication have accelerated the rapid growth of video creation and consumption. Social media, for instance, has embraced video as its essential part. However, different devices and platforms with various screen resolutions, video format capabilities and data communication speeds have created new challenges for video transcoding systems. Especially, system scalability is an important aspect to ensure a proper user experience for end-users by maintaining a high rate of overall transcoding speed despite usage peaks and fluctuating system load. One way to build a scalable, rapidly deployable video transcoding service is to wrap transcoding instances into lightweight, portable containers, virtualized at the operating system level. Since containers share the kernel of the host operating system, new instances can be quickly launched when necessary. First, this thesis discusses Linux container technology, its main derivatives and related tools. Furthermore, this thesis describes various utilities that facilitate the orchestration of Linux containers but also typical video processing and internet video technologies are introduced. In order to investigate the advantages of using containers, we implemented a video transcoding service that uses application containers virtualized in CoreOS operating systems. The transcoding service is run on Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) instances. In addition to evaluating the service in terms of functionality, the thesis also discusses the strengths and weaknesses of the development process and use of container technologies within the scope of this project. en
dc.description.abstract Viime vuosina mobiililaitteiden kehittyminen ja nopea leviäminen sekä nopeutuvat tietoliikenneyhteydet ovat kiihdyttäneet videoiden luonnin ja kulutuksen ripeää kasvua. Videosta on tullut olennainen osa sosiaalista mediaa. Erilaiset laitteet ja alustat vaihtelevilla näyttöresoluutioilla, videoformaattituilla sekä tietoliikenneyhteyksien nopeuksilla ovat kuitenkin luoneet uusia haasteita videoiden prosessointiin. Erityisesti skaalautuvuus on olennainen aspekti yritettäessä varmistaa loppukäyttäjille asianmukainen käyttökokemus ylläpitämällä korkeaa prosessointinopeutta huolimatta käyttöpiikeistä ja vaihtelevasta systeemin kuormituksesta. Eräs tapa rakentaa skaalautuva, ripeästi käyttöönotettava videoiden prosessointipalvelu on paketoida prosessointi-instanssit kevytrakenteisiin, helposti liikuteltaviin kontteihin, jotka virtualisoidaan käyttöjärjestelmätasolla. Koska kontit käyttävät samaa käyttöjärjestelmän ydintä, uusia instansseja voidaan luoda tarpeen vaatiessa hyvin nopeasti. Tässä työssä esitellään Linux-kontteja ja joitakin sen johdannaisia sekä aiheeseen liittyviä työkaluja. Lisäksi erilaisia konttien orkestrointia helpottavia apuohjelmia käydään läpi, kuten myös videoprosessoinnin peruskäsitteitä ja Internetissä käytettyjä videoteknologioita. Tutkiaksemme konttien käytöstä saatavia hyötyjä toteutettiin videoiden prosessointipalvelu, joka käyttää CoreOS-käyttöjärjestelmän päälle virtualisoituja sovelluskontteja. Se rakennetaan Amazonin EC2-instanssien päälle. Palvelua ei arvioida ainoastaan toiminnallisuuden kannalta, vaan myös kehittämisvaiheen sekä konttien käytön hyviä ja huonoja puolia käsitellään. fi
dc.format.extent 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Container-based video processing en
dc.title Kontteihin perustuva videoprosessointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword operating-system-level virtualization en
dc.subject.keyword Docker container en
dc.subject.keyword video processing en
dc.subject.keyword distributed system en
dc.subject.keyword container orchestration en
dc.subject.keyword cloud en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303422
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Soisalon-Soininen, Eljas
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account