Learning Centre

Solid-state reduction of vanadium containing Mustavaara titano-magnetite concentrate

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eric, Rauf
dc.contributor.author Halli, Petteri
dc.date.accessioned 2015-06-23T10:21:59Z
dc.date.available 2015-06-23T10:21:59Z
dc.date.issued 2015-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16625
dc.description.abstract Sustainable development aims to reduce energy consumption in all fields of industry, including metallurgical processes. In this master’s thesis, a new approach to decreasing energy demand is observed. Natural gas has better reducing properties than solid carbon and the production of natural gas is not a limiting factor either, since it is a side product of petrochemical industry. Solid-state reductions of iron, done with a natural gas containing gas mixtures, could occur even at reduction temperatures 400 °C lower than is needed in solid-state carbothermal reduction. The results achieved in this master´s thesis were the first of their kind and similar reduction degrees have not been obtained in previous experimental studies. The use of a higher natural gas contents in the feed gas mixture than previously used, and complete removal of inert gas was achieved for the first time. In this thesis, the possible reduction mechanisms and kinetics for titanomagnetite concentrate are presented, using natural gas containing atmospheres as a reductant. The activation energies of metallization were calculated for the main compounds of titanomagnetite concentrate. en
dc.description.abstract Kestävän kehityksen yhtenä päämääränä on ollut vähentää energiantarvetta myös metallurgisissa, teollisissa prosesseissa. Tämä diplomi-insinöörin tutkintoa varten tehty lopputyö keskittyy juuri tuohon osa-alueeseen, mutta lähestymistapa on aivan uudenlainen. Maakaasulla on huomattavasti kiinteää hiiltä paremmat pelkistävät ominaisuudet ja sen tuotantokaan ei ole rajoittava tekijä, sillä se on öljyteollisuuden sivutuote. Maakaasulla tapahtuvissa raudan kiinteätilapelkistyksissä reaktiolämpötilat voivat olla jopa 400 °C alhaisemmat kuin puhtaalla hiilellä tehtävissä kiinteätilapelkistyksissä. Tässä diplomityössä saadut tulokset olivat ensimmäiset laatuaan eikä samanlaisiin pelkistysasteisiin ole ennen päästy vastaavanlaisissa kokeellisissa tutkimuksissa. Yhtenä syynä tähän oli maakaasupitoisuuden nosto aivan uudelle tasolle käytetyssä pelkistyskaasuseoksessa sekä inertin kaasun poistaminen kokonaisuudessaan. Tässä työssä tullaan esittämään myös mahdollisia pelkistymismekanismeja, perehdytään titanomagne-tiitin pelkistyskinetiikkaan sekä selvitettiin titanomagnetiitin pääkomponenttien aktivaatioenergiat maakaasupitoisuuden funktiona. fi
dc.format.extent 175+270
dc.language.iso en en
dc.title Solid-state reduction of vanadium containing Mustavaara titano-magnetite concentrate en
dc.title Mustavaaran kaivoksen vanadiinipitoisen titanomagnetiittirikasteen kiinteätilapelkistys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword activation energy en
dc.subject.keyword kinetics en
dc.subject.keyword methane en
dc.subject.keyword reduction en
dc.subject.keyword solid-state en
dc.subject.keyword titanomagnetite en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303411
dc.programme.major Materiaalien prosessointi fi
dc.programme.mcode MT3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Taskinen, Pekka
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51821
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics