Learning Centre

K - kollaasi, kirjasto, kohina, kyborgi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.advisor Yli-Annala, Kari
dc.contributor.author Henttonen, Eetu
dc.date.accessioned 2015-06-23T09:44:03Z
dc.date.available 2015-06-23T09:44:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16589
dc.description.abstract Elämä nykyaikaisissa teknologisesti kehittyneissä yhteiskunnissa tapahtuu informaation ympärillä. Koko maailman kattavat tietoverkot ovat laajentuessaan muodostaneet perustan, jolle kulttuuri- ja talouselämä rakentuvat. Olemme aivan hiljattain siirtyneet vanhan ja uuden välisen kynnyksen yli, internetiä edeltävästä ajasta läpeensä verkottuneeseen informaatioyhteiskuntaan. Onko mediateknologian kehityksen ja yleistymisen nopeus ylittänyt tutkimuksen nopeuden? Missä määrin kykenemme hahmottamaan uusien mediateknologioiden kauaskantoisia seurauksia? Tämän opinnäytteen lähtökohta on 60-luvun mediateoreetikko Marshall McLuhanin ajatus siitä, että mediaympäristöt ovat näkymättömiä niille, jotka niissä elävät. McLuhan – kuten useat muutkin mediateoreetikot, esimerkiksi Jukka Sihvonen ja Jussi Parikka – näkee taiteellisella toiminnalla, kokeellisilla tutkimusmenetelmillä ja fiktiivisillä teoksilla kyvyn tuottaa shokkiefektejä, joiden avulla teknologian läpäisemien ympäristöjen luonne on mahdollista paljastaa. Informaation määrä kasvaa alati kiihtyvään tahtiin, uudet viestinnän teknologiat ovat hävittäneet aiemmat tilan ja ajan rajoitukset. Monimuotoiset kopioinnin, leikkaamisen, valikoimisen ja remiksaamisen tavat ovat nopeasti muodostuneet olennaisiksi digitaalisessa nykyhetkessä elämisen ja hahmottamisen tavoiksi. Kaikki nämä tavat voidaan nähdä osina kollaasin käsitettä, jonka kautta tämä opinnäyte tarkastelee sitä audiovisuaalista ja tekstuaalista tulvaa, jonka keskellä elämme. Koska tämä opinnäyte käsittelee jokapäiväisen audiovisuaalisen mediakokemuksemme sirpaloitunutta luonnetta, heijastelee kirjoitus itsessään tätä sirpaloitumista niin sisältönsä kuin muotonsa tasolla. K – kollaasi, kirjasto, kohina, kyborgi hyödyntää kollaasimaista kuvitusta sekä kokeellisia ja epätavallisia typografisia keinoja, joiden tarkoitus on paljastaa painettu teksti itsessään pitkälle erikoistuneena lineaarisena tiedonvälityksen mediana, joka on lukukokemuksena luonteeltaan hyvin erilainen kuin epälineaarinen verkkoteksti. Tämän opinnäytteen kirjoitusmetodi on bricolage, vahvasti improvisaation värittämä intuitiivinen tapa etsiä yllättäviä yhteyksiä erilaisten tekstilähteiden väliltä. K – kollaasi, kirjasto, kohina, kyborgi pyrkii yhdistämään kirjallisen sisältönsä ja ulkoasunsa kollaasiksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jota ei voida rikkoa merkityksiä muuttamatta. Inspiraatio tähän kokeelliseen ja improvisaatioon nojaavaan lähestymistapaan on kummunnut sellaisten merkittävien kirjoittaja/taiteilija -parien uraauurtavista teoksista kuin William S. Burroughs & Brion Gysin, Guy Debord & Asger Jorn sekä Marshall McLuhan & Quentin Fiore. Kollaasi voidaan nähdä tapana elää, luoda ja ymmärtää nykyhetkessä. fi
dc.description.abstract In this day and age, life in developed societies revolves increasingly around information. World-encompassing networks of information storage and retrieval form the foundations upon which the realms of culture and commerce are built. We have recently crossed the threshold between the old and the new, the times pre- and post-internet. Has the speed of the development and proliferation of media technologies exceeded the speed of research? What is the state of our understanding of the far-reaching effects of new media technologies? The main focus of this thesis are the thoughts of ’60s media theorist Marshall McLuhan and his notion that media environments are invisible to the people who inhabit them. McLuhan – along with many other media theorists such as Jukka Sihvonen and Jussi Parikka – sees artistic practices, experimental research and works of fiction capable of revealing the nature of our technological environments through their shock effects, offering valuable insight and new perspectives. As information mounts at an ever increasing rate and new technologies of communication have eradicated the limitations of space and time, diverse practices of copying, cutting, selecting and remixing have quickly become fundamental aspects of both living in and making sense of the digital present. All of these practices fall under the umbrella of collage, the key word through which this thesis explores the nature of the audiovisual and textual cornucopia of our times. Since the subject of this thesis is the fragmented nature of our everyday audiovisual experience, the text mirrors this fragmentation in its methods. This fragmentation is evident on the levels of both content and form – C is for Collage relies on experimental and unorthodox typographical approaches as means to reveal the nature of text as a linear medium, and to reveal the book as a highly specialized technology of information storage that is very different from the non-linear online reading experience. The method of writing employed is bricolage, an improvisational textual collage of intuitive and often surprising connections. An attempt has been made to fuse the textual content of this thesis with its visual representation, creating a unified whole – once again, a collage – that cannot be taken apart without losing a part of the meaning in the process. The inspiration for this experimental and highly improvisational approach springs from the groundbreaking collaborative work of such writer/artist pairs as William S. Burroughs & Brion Gysin, Guy Debord & Asger Jorn, and Marshall McLuhan & Quentin Fiore. Collage can be seen as a way of living in, creating and understanding the present. en
dc.format.extent 124
dc.language.iso fi en
dc.title K - kollaasi, kirjasto, kohina, kyborgi fi
dc.title C is for collage en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kollaasi fi
dc.subject.keyword mediateknologia fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.subject.keyword kokeellisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303381
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics