Juuret

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hippeläinen, Tuovi
dc.contributor.author Reivilä, Anna
dc.date.accessioned 2015-06-23T09:41:52Z
dc.date.available 2015-06-23T09:41:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16572
dc.description.abstract Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin omaa yhteyttäni luontoon sekä teon ja valokuvan suhdetta. Teko tarkoittaa minulle ennen valokuvan ottamista tehtyä muokkaamista tai tapahtumaa, joka vaikuttaa siihen, miltä lopullinen valokuva tulee näyttämään. Jotain rakennetaan tai tehdään ja siitä otetaan kuva. Halu työskennellä luonnossa, luonnon kanssa kuvaa parhaiten niin kuvallista kuin kirjallistakin osiotani. Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta Juuret sekä kuvallisesta osasta Sidotut. Kirjallisessa työssäni käsittelen oman luontosuhteeni historiaa sekä sitä, kuinka itse kohtaan metsän luontokappaleineen. Samoin käsittelen teon ja valokuvan suhdetta, sitä miten valokuva tallentaa uniikin teon tai performanssin. Tutkin miksi teko on minulle tärkeä ja suuri osa valokuvaamistani. Luvussa lukemattomia jumalia käsittelen luontosuhdettani ja sen vaikutusta taiteelliseen työskentelyyni sekä opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikuttaneita tekijöitä. Ohjaaja, näyttämö ja hermostunut katsoja -luvussa käyn läpi työni prosessia. Teon ja valokuvan suhde -luvussa pohdin työhöni liittyvää valokuvateoriaa ja esittelen taiteilijoita, joiden työskentelyyn samaistan omaa työskentelyäni. Kuvallinen osuus koostuu kolmestatoista mustavalkoisesta valokuvasta, joissa tuon esille ihmisen halun hallita luontoa mutta samanaikaisesti pyrin säilyttämään kuvissa luonnon voiman ja kauneuden. Olen valokuvannut japanilaisen sidonnan mukaisesti sitomiani kiviä ja puita. Kuvissa teko on vahvasti läsnä. Opinnäytetyöni tekeminen auttoi minua määrittelemään itseäni valokuvaajana sekä hahmottamaan paremmin suhdettani luontoon sekä luottamaan intuitiooni. Nyt minun on helpompi puhua työskentelytavoistani sekä perustella tapaani valokuvata. Osa kuvistani tulee olemaan osa ryhmänäyttelyä Jukka Male museossa kesällä 2015. fi
dc.format.extent 31
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Juuret fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword teko fi
dc.subject.keyword luonto fi
dc.subject.keyword sidonta fi
dc.subject.keyword performanssi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303364
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Hippeläinen, Tuovi
dc.programme Valokuvataide fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account