Wellbeing of African villagers within their community empowered by sustainable new energy services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Bhusal, Pramod
dc.contributor.advisor Tähkämö, Leena
dc.contributor.author Saarinen, Ritva
dc.date.accessioned 2015-06-16T09:00:57Z
dc.date.available 2015-06-16T09:00:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16542
dc.description.abstract One percent of a world population earns over 20 000 USD per year, while the other 99 percent struggle to survive. Although acknowledging the valuable development work which several non-governmental organizations have accomplished, this licentiate thesis demonstrates how to bridge these two separate worlds and build a sustainable flourishing learning Village Community. The face-to-face interview study, literature review, and reference studies highlight the needs of villagers and the role of sustainable energy services, which are capable of empowering African villagers and their wellbeing. Collaborative change processes utilized the power of critical realism in complex system and participatory action research in multidisciplinary learning organizations. This study found that concrete prosocial goals are able to catalyze sustainable social changes and are recommended for development co-operation work. The generated change processes are the service creation process and technology transfer process, which made it possible to create new sustainable services — Safe and Healthy Lighting, Clean Water, and Drip Irrigation to Food Markets — based on solar socio-technical systems. This thesis adopts these building blocks to construct the MOYO concept, which this study found to be agile in empowering not only villagers, but also partners. This concept could act as a change engine to develop viable business environment around sustainable new services and take advantage of promising food markets in Africa, as exemplified by exports of organic products. This MOYO concept is scalable and it can be leveraged to extend agricultural businesses as exemplified by a juice factory. This future process-based factory is recommended for integration with waste gasification to produce heat and electricity and tackle the pollution problem in larger communities and cities around villages — the management of municipal waste, agricultural and forest residues en
dc.description.abstract Yksi prosentti maailman ihmisistä ansaitsee yli $20 000 vuodessa, kun taas 99 prosenttia kamppailee toimeentulostaan. Tämä lisenttiasttityö osoittaa kuinka nämä kaksi erilaista maailmaa voidaan yhdistää ja rakentaa kestävä kukoistava ja oppiva kyläyhteisö, vaikkakin tämä tutkimus tunnustaa useiden kansalaisjärjestöjen tekemän arvokkaan työn. Kasvoikkain tapahtuva haastattelututkimus, kirjallisuus, ja vertailututkimukset tuovat esiin kyläläisten tarpeet ja kestävien energiapalveluiden merkityksen. Nämä palvelut tarjoavat mahdollisuuden voimaannuttaa afrikkalaisia kyläyhteisöjä ja asukkaiden hyvinvointia. Muutosprosessi yhteistyönä hyödyntää kriittistä realismia monimutkaisissa järjestelmissä sekä osallistavaa toimintatutkimusta monitieteellisessä oppivassa organisaatiossa. Tämä lisenssiaattityö löysi konkreettiset prososiaaliset tavoitteet katalysaattoriksi kestävää sosiaaliseen muutokseen ja suosittelee niitä kehitysyhteistyöhön. Muutosprosessit, jotka tässä työssä kehitettiin, ovat palveluiden kehitysprosessi sekä teknologian adaptointiprosessi, jotka mahdollistivat uusien aurinkojärjestelmiin perustuvien palveluiden kehityksen: Turvallinen ja Terveellinen Valaistus, Puhdas Vesi, ja Tihkukastelu Ruokamarkkinoita Varten. Tämä työ käyttää näitä palveluita rakennuspalikoina MOYO konseptin luomiseen ja löysi MOYOn ketteräksi voimaannuttamaan ei ainoastaan kyläläisiä, mutta myös yhteistyökumppaneita. Tämä konsepti voi toimia muutosmoottorina elinkelpoisen liiketoimintaympäristön luomiseen kestävien uusien palveluiden ympärille sekä lupaavien ruokamarkkinoiden hyödyntämiseen Afrikassa, kuten esimerkiksi luomutuotteiden viennissä. Tämä MOYO konsepti on skaalautuva ja se voi toimia vipuna laajentumiseen maatalousliiketoimintaan kuten mehutehtaaseen. Tämä tulevaisuuden pohjainen tehdas on suositeltavaa integroida jätteiden kaasuttamisella ja näin tuottaa lämpöä ja sähköä sekä samalla hoitaa isompien kyläyhteisöjen ja kylän ympärillä olevien kaupunkien jäteongelmat — kunnallinen jätteenkäsittely, sekä maatalous- ja metsätähteet. fi
dc.format.extent 126 + app. 14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.hasversion Saarinen, Ritva. 2015. "TAMAA case study report: Wellbeing of African villagers within their community empowered by sustainable new energy" http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3714-1 en
dc.subject.other Consumption, Services en
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Energy en
dc.subject.other Environmental science en
dc.title Wellbeing of African villagers within their community empowered by sustainable new energy services en
dc.title Kestävän kehityksen mukaiset energiapalvelut voimaannuttamaan afrikkalaisia kyläyhteisöjä fi
dc.type G3 Lisensiaatintutkimus fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan ja automaation laitos fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering and Automation en
dc.subject.keyword Africa en
dc.subject.keyword agricultural en
dc.subject.keyword behavior en
dc.subject.keyword business en
dc.subject.keyword clean en
dc.subject.keyword creation en
dc.subject.keyword collaborative en
dc.subject.keyword community en
dc.subject.keyword customer en
dc.subject.keyword export en
dc.subject.keyword flourishing en
dc.subject.keyword organic food en
dc.subject.keyword healthy en
dc.subject.keyword irrigation en
dc.subject.keyword learning en
dc.subject.keyword lighting en
dc.subject.keyword livelihood en
dc.subject.keyword markets en
dc.subject.keyword need en
dc.subject.keyword organization en
dc.subject.keyword prosocial en
dc.subject.keyword service en
dc.subject.keyword socio-technical en
dc.subject.keyword solar en
dc.subject.keyword sustainable en
dc.subject.keyword system en
dc.subject.keyword viable en
dc.subject.keyword villager en
dc.subject.keyword water en
dc.subject.keyword wellbeing en
dc.subject.keyword Afrikka fi
dc.subject.keyword maatalous fi
dc.subject.keyword käyttäytyminen fi
dc.subject.keyword liiketoiminta fi
dc.subject.keyword puhdas fi
dc.subject.keyword luominen fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword yhteisö fi
dc.subject.keyword asiakas fi
dc.subject.keyword vienti fi
dc.subject.keyword kukoistava fi
dc.subject.keyword luomu ruoka fi
dc.subject.keyword terveys fi
dc.subject.keyword kastelu fi
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword toimeentulo fi
dc.subject.keyword markkinat fi
dc.subject.keyword tarve fi
dc.subject.keyword organisaatio fi
dc.subject.keyword prososiaalinen fi
dc.subject.keyword palvelu fi
dc.subject.keyword sosiotekninen fi
dc.subject.keyword aurinko fi
dc.subject.keyword ympäristöystävällinen fi
dc.subject.keyword järjestelmä fi
dc.subject.keyword elinvoimainen fi
dc.subject.keyword kyläläinen fi
dc.subject.keyword vesi fi
dc.subject.keyword hyvinvointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506163190
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.major Linghtning technology en
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.ethesisid Aalto 2860
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account