Tuottajuuden kynnyksellä - havaintoja elokuvatuottajan ammatista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Simonen, Ulla
dc.contributor.author Tolmunen, Ilona
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:17:49Z
dc.date.available 2015-05-27T11:17:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16309
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tarkastelen erilaisten tuotannollisten tehtävien ja varsinaisen tuottajuuden välistä kynnystä, sen olemassaoloa ja muotoa. Tavoitteenani on tutkia, millä tavoin tuottajuuteen päädytään, miten sitä rakennetaan, miten siinä kehitytään ja mitkä keskeiset elementit määrittelevät tuottajuutta. Opinnäytetyöni taiteellisen osion muodostaa lyhytelokuva Kääntöpaikka (2015), jonka olen tuottanut Elokuvatuotantoyhtiö MADEssa. Käsittelen tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa kyseisen elokuvan tekoprosessia tuottajan näkökulmasta. Olen haastatellut opinnäytetyöni kirjallista osuutta varten neljää eri elokuvatuottajaa, Liisa Penttilä-Asikaista (Edith Film/Kaiho Republic), Ulla Simosta (Elokuvatuotantoyhtiö MADE), Elina Pohjolaa (Pohjola-filmi) ja Jani Pösöä (It’s alive films). Haastatteluiden kautta tutkin haastateltavien kokemuksia tuottajuudesta. Tavoitteenani on selvittää, tunnistavatko he urastaan jonkun kohdan tai kohtia, jolloin he ymmärsivät suuntautuvansa tuottajaksi. Yhdeksi keskeiseksi pääteemaksi muodostui käsikirjoitusten valinta ja se, millainen rooli tuottajalla on tarinan kanavoimisessa elokuvaksi suhteessa elokuvan muihin tekijöihin. Kirjallisen opinnäytetyöni tyyli on esseemäinen ja analysoin haastatteluita oman kokemuksellisen tiedon kautta. Käsittelen yrittäjyyttä ja erilaisia tuottajuuden rakentamisen keinoja. Nostan esille myös tuottajuuteen liittyviä sukupuolieroja. Lopuksi pohdin tulevaisuuden tuottajuutta ja oman tuottajuuden rakentamista. fi
dc.description.abstract In this Master of Arts Thesis I analyse the step of becoming the film producer, does that step exist and what is like. My aim is to examine what are the ways to become the producer, how do producers develop themselves and what are the main elements in producer’s work. The artistic part of my Thesis is a short film Turnaround that I have produced in Production Company MADE. In this Thesis I analyse that production from the producer’s point of view. I have interviewed four Finnish producers, Liisa Penttilä-Asikainen (Edith Film/Kaiho Republic), Ulla Simonen (Production company MADE), Elina Pohjola (Pohjola-filmi) and Jani Pösö (It’s a live films). Throughout these interviews I open their experiences of being a producer. In this Thesis I have a goal to find out that do these producers have some moment or time period when they have realized that being a producer is their ambition. In this Thesis one theme raised: importance of screenplay and how the producer decides what scripts are potential. Producer is a person who are making the film possible. The style of this Thesis is essayistic and I analyse those four interviews comparing those to my own knowledge and experiences. The producer is usually also the entrepreneur and I open some ways how the producer could build and develop their knowledge. One chapter of this Thesis is handling the difference between sexes in producing. In the end of the Thesis I am analysing my own future as a producer and how could I be better in that. en
dc.format.extent 48
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tuottajuuden kynnyksellä - havaintoja elokuvatuottajan ammatista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword tuottajuus fi
dc.subject.keyword elokuvatuottaja fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword elokuvatuotanto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282975
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Bardy, Aleksi
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account