Normipäivä - arki vaatetuskuosimalliston innoittajana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hyötyläinen, Ilona
dc.contributor.advisor Pavilainen, Heidi
dc.contributor.author Pellinen, Vilma
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:04:51Z
dc.date.available 2015-05-27T11:04:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16284
dc.description.abstract Tämän opinnäytteen aiheena on vaatetuskuosimalliston suunnittelu, jonka lähtökohtana toimii arki ja arjen ympäristön havainnointi. Opinnäyte jakautuu kahteen osaan: produktioon ja kirjalliseen työhön. Opinnäytteeni kirjallisessa osassa pohjustan suunnittelutyötäni perehtymällä vaatteen ja kuosin väliseen suhteeseen. Kartoitan työssäni vaatetuskäyttöön suunniteltavien kuosien olemusta. Tuon ilmi seikkoja, jotka vaikuttavat vaatetuskuosien suunnitteluun ja jotka tulisi tiedostaa suunnittelutyössä, jotta kuosi olisi soveltuva kolmiulotteisen vartalon päälle puettavaksi ja olisi näin ollen mahdollisimman funktionaalinen vaatesuunnittelijan näkökulmasta. Tämä kirjallisuuteen, havaintoon ja omaan kokemukseeni pohjautuva kartoitus luo pohjan ja periaatteet opinnäytemalliston luovalle suunnittelutyölle. Tarkastelen opinnäytteessäni suunnitteluprosessini lähtökohtia ja innoittajia – arkea ja arjessa havaitsemista. Avaan työssäni arjen käsitettä ja määritelmää ja kartoitan omasta arjestani niitä seikkoja, jotka innostavat minua suunnittelijana sekä sitä, kuinka käytän niitä suunnittelutyössäni. Kuvaan opinnäytteessäni myös mallistoni konkreettista suunnitteluprosessia ideakollaasin ja värikartan koostamisesta luonnostelu- ja toteutustekniikoihin. Kuvailen seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet malliston lopulliseen ulkonäköön ja perustelen tekemiäni suunnitteluratkaisuja. Käsittelen opinnäytteessäni kuosisuunnittelua freelance-suunnittelijan näkökulmasta. Opinnäytemallisto on suunniteltu niin, että sen kuoseja on mahdollista myydä eri yritysten käyttöön. Opinnäytteen produktio on kuosimallisto, jonka suunnittelussa on huomioitu taustatutkimuksen perusteella tehdyt päätelmät. Mallisto käsittää 15 kuosia. Malleista 3 on toteutettu kankaiksi jacquard-kudontatekniikalla ja 12 digitaalisesti tulostettuina. Kuosimallisto esitellään valokuvin opinnäytteen kirjallisessa osassa. fi
dc.description.abstract The subject of this thesis is designing a surface design collection for fashion. The starting point of designing the collection is everyday life and observing everyday surroundings. The thesis is divided into two parts: production and a written component. In the written part of the thesis I set up a base for my design work by studying the relationship between garment and print. I examine the essence of patterns that are specifically designed for clothing. I bring up matters that have an impact on designing prints for fashion and that should be recognized in the design process in order for the print to be suitable for three-dimensional clothing use. The aim is to make the pattern functional from fashion designer’s point of view as a user of the design. The study that is based on literature, perception and my own experience creates the starting point and principles for the creative design process of the thesis collection. In my thesis I examine the facts that act as a basis and inspiration for my design process – everyday life and observing it. I open up the concept of everyday life and map the elements of my personal everyday life that inspire me as a designer, and the ways I use them in designing. I also describe the hands-on design process from constructing a mood board and colour map to sketching and production techniques. I depict matters that have influenced the final look of the collection and explain the decisions I have made. In my thesis I write about surface design from freelance designer’s point of view. The collection is designed in such a way that it would be possible to sell its single designs for various companies. The production component of the thesis is a collection of printed and woven designs for fashion. The collection is founded on conclusions made based on the background study. The collection consists of 15 designs, of which three are produced as fabrics using jacquard weaving technique and 12 by printing them digitally on fabric. The collection is presented as photos in the written component of the thesis. en
dc.format.extent 130 + 3
dc.language.iso fi en
dc.title Normipäivä - arki vaatetuskuosimalliston innoittajana fi
dc.title Normipäivä - everyday life as an inspiration for pattern collection for fashion en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword kuosi fi
dc.subject.keyword mallisto fi
dc.subject.keyword arki fi
dc.subject.keyword suunnitteluprosessi fi
dc.subject.keyword tekstiilitulostus fi
dc.subject.keyword jacquard-kudonta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282950
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirvonen, Pirjo
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account