Luonto lähellä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Valkeapää, Leena
dc.contributor.advisor Salmela, Tiina
dc.contributor.author Köngäs, Elina
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:04:44Z
dc.date.available 2015-05-27T11:04:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16283
dc.description.abstract Opinnäytteeni tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Se kokoaa yhteen henkilökohtaisten luontokokemusteni pohjalta syntyneitä ajatuksia muodista sekä kestävästä kehityksestä. Tavoitteena on tuoda esille ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tärkeys kestävän kehityksen kontekstissa. Opinnäytteeni lähtökohtana on kriittinen suhtautuminen nyky-yhteiskunnassamme näkyvää kiireettä, kuluttamista sekä luonnosta erkaantumista kohtaan. Kiinnitämme huomion taloudelliseen tehokkuuteen henkisen hyvinvoinnin sijaan. Meidän tulisi nähdä luonnon hyvinvointi erottamattomana osana omaa hyvinvointiamme, jotta voimme elää kestävämmällä tavalla. Luontokokemukset mahdollistavat voimakkaan läsnäolon maailmassa aistien, toiminnan sekä kokemusten kautta. Opinnäyte koostuu kirjallisesta sekä produktiivisesta osuudesta. Kirjallinen osuus jakaantuu kahteen osaa. Ensimmäinen osa käsittelee luontokokemuksiani sekä luo katsauksen luonnonkauneuden arvostuksen sekä elämäntavan yksinkertaistamisen teoreettiseen perustaan. Selvitän, mitä luonto voi opettaa kestävästä kehityksestä. Luonnonväriaineet, hiljaisuus, tuuli sekä isoäidin vintti muodostavat kirjallisen työni toisen osan ja samalla toimivat produktiivisen osuuden lähtökohtina vaatemallistossani. Teemat toimivat sekä visuaalisina inspiraationlähteinä että arvopohjana. fi
dc.description.abstract This thesis examines the interaction between human and nature. It gathers thoughts of fashion and sustainability that have been formed through my personal experiences in nature. The aim is to highlight the importance of this interaction in a context of sustainable development. This thesis is based on a critical view of our modern society: the hectic lifestyle, growing material consumption and people’s alienation from nature. We pay more attention to economic efficiency instead of mental wellbeing. We should see nature’s wellbeing as an integral part of our own well-being in order to live in a more sustainable manner. Experiences in the nature enable a strong presence in the world through our senses, activities and experiences. This thesis consists of a written and a productive part. The written part is divided into two sections. The first section is about my personal experiences in nature and creates an overview of the theoretical basis of voluntary simplicity and appreciation of beauty in nature. I examine what nature can teach about sustainability. Natural colorants, silence, wind and my grandmother's attic form the second section. These themes create starting points for the productive part of my clothing collection and work as a source of visual inspiration and as a value basis for the whole process. en
dc.format.extent 81+32
dc.language.iso fi en
dc.title Luonto lähellä fi
dc.title The nature nearby en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword luonto fi
dc.subject.keyword kokemuksellisuus fi
dc.subject.keyword luonnonväriaineet fi
dc.subject.keyword vaatetussuunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282949
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirvonen, Pirjo
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account