Optimaalinen tila - puhtauden ja siisteyden merkitys pukeutumisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hirvonen, Pirjo
dc.contributor.advisor Koskennurmi-Sivonen, Ritva
dc.contributor.author Hiltunen, Saija
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:04:23Z
dc.date.available 2015-05-27T11:04:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16280
dc.description.abstract Opinnäyte sisältää kirjallisen tutkielman puhtauden ja siisteyden merkitysestä pukeutumisessa, kirjallisen tutkielman pohjalta syntyneen mallistokonseptin sekä kahdeksan asukokonaisuuden kaupallis-teollisen naistenvaatemalliston. Opinnäytteessä puhtauden ja siisteyden merkitystä lähestytään eri näkökulmista ja pyritään saamaan selville, minkälaisia merkityksiä puhtaudella ja siisteydellä on pukeutumisessa. Tutkielmassa käytetään arjen estetiikan teoriaa, esimerkkejä pukuhistoriasta ja muodista sekä pukeutumisen tutkimuksen ja kulttuuriantropologian teoriaa. Optimaalinen tila -mallistokonsepti on rakennettu kirjallisen tutkielman pohjalta. Mallisto-konseptissa puhtautta ja siisteyttä lähestytään kontekstuaalisen joustavuuden näkökulmasta. Malliston vaatteiden suunnittelun taustalla on, että vaatteita voidaan käyttää sujuvasti erilai-sissa tilanteissa. Vaatteiden on tärkeää tuntua hyvältä ja tukea käyttäjänsä arkea. Tutkielman pohjalta selvisi, että vaatteita ei pestä ainoastaan sen vuoksi, että ne ovat likaisia. Puhtaus on myös tunne, jota tavoitellaan. Puhtaat vaatteet tuntuvat hyvältä ja tekevät pukeutujan olosta paremman. Puhtautta ja siisteyttä voidaan myös käyttää hyväksi pukeutu-misessa ilmaisullisesti viestimään pukeutujan persoonasta. Puhtaudella ja siisteydellä on myös merkittävä rooli päivittäisiä pukeutumisvalintoja tehdessä, kun mietitään asun sopivuutta tiettyyn tilaisuuteen. Tässä opinnäytteessä ”optimaalinen tila” kuvailee pukeutumista, jossa puhtauden ja siisteyden tuomat tuntemukset ovat mukana rakentamassa pukeutumisen optimaalista kokonaisuutta. fi
dc.description.abstract The thesis contains a study on the meanings of cleanliness and tidiness in dressing up. It also contains a collection concept, and a commercial-industrial women’s wear collection, that are based on the study. The thesis studies the topic from different angles, with the purpose of finding what kind of meanings cleanliness and tidiness have in dressing up. Theories and examples are used from fields of everyday-aesthetics, fashion and dress history, cultural anthropology, and study of dress. The Optimal stage collection concept is built on the findings of the study. The concept con-tinues to explore cleanliness and tidiness by drawing on the theories of contextual flexibility. The idea behind designing, is that the clothes can be easily used in different situations. Importance is put on the clothes’ feel, and ability to support the everyday-life of the user. The thesis finds that clothes are not only being washed for the sole reason of being dirty. Cleanliness is also a desired feeling. Clean clothes feel good and make the person wearing them feel good about themselves. Cleanliness and tidiness can also be used as means of expressing one’s personality. Cleanliness and tidiness also play a major role in the everyday choices that are made to find the right clothes for the situation. In this thesis “optimal stage” describes dress in which the feelings created by cleanliness and tidiness are parts of creating the optimal dress. en
dc.format.extent 96
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Optimaalinen tila - puhtauden ja siisteyden merkitys pukeutumisessa fi
dc.title Optimal stage - Meanings of cleanliness and tidiness in dressing up en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword puhtaus fi
dc.subject.keyword siisteys fi
dc.subject.keyword pukeutuminen fi
dc.subject.keyword optimaalinen tila fi
dc.subject.keyword lika fi
dc.subject.keyword naistenvaatemallisto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282946
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirvonen, Pirjo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account