Starting to fail. What startups can learn from failure

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rajanti, Taina
dc.contributor.author Peltola, Miika
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:02:09Z
dc.date.available 2015-05-27T11:02:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16271
dc.description.abstract This Master’s thesis studies failures in the startup scene and possible ways of learning from them. What and how can startups learn from failure? Can we find ways to improve that learning-process? This thesis consists of two parts: a production part and a written part. The production part is about a non-fiction book called Kantapään kautta – Kirja rohkeista epäonnistumista (The Hard Way – A book about courageous failures) written by Tuuti Piippo and myself. In the heart of the book are 15 stories from well-known Finnish professionals that we interviewed about their failures and how they got over them. The book was published by Tammi in January 2012. In the written part of the thesis I first reflect on the creative process of our book project. Here I will explore the hows and whys of what we did and whether there is something to be gained from it in terms of creative work. Then I concentrate on the ways in which startups could learn and benefit from their failures. I hope to introduce failure as a learning experience. I will draw examples and form thoughts of this from the startup entrepreneurs’ stories in Kantapään kautta book and compare them to academic articles and literature on how to handle startup failures. My main focus will be on learning from failure. By studying startup failures, and learning from them, I hope we can help entrepreneurs to do better in the future. en
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö tarkastelee epäonnistumista startup-yritysten kautta. Työ selvittää mitä ja miten kasvuyrittäjät voivat oppia epäonnistumisista. Tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla virheistä oppimista voi parantaa. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: tuotannollisesta ja kirjallisesta. Opinnäytetyön tuotannollinen osuus on tietokirja nimeltä ”Kantapään kautta – Kirja rohkeista epäonnistumisista”. Olen kirjoittanut kirjan yhdessä Tuuti Piipon kanssa. Kirjan ydin koostuu 15 tarinasta, jotka on kirjoitettu haastattelemalla eri alojen tunnettuja suomalaisia heidän epäonnistumisistaan ja kuinka he ovat niistä selvinneet. Kirjan on kustantanut Tammi ja se on julkaistu tammikuussa 2012. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa tarkastelen ensin kirjan tekemiseen liittyvää luovaa prosessia. Pohdin miten ja miksi projekti toteutettiin, ja mitä prosessista voi oppia. Tämän jälkeen keskityn startup-yrityksiin. Etsin vastauksia kysymykseen: miten startup-yritykset ja -yrittäjät voivat oppia ja hyötyä epäonnistumisistaan? Esitän tapoja miten epäonnistumisen voi muuttaa oppimiskokemukseksi. Annan aiheesta esimerkkejä Kantapään kautta -kirjassa olleiden startup-yrittäjien tarinoiden kautta. Lopuksi vertaan tarinoita vastaaviin akateemisista artikkeleista ja kirjoista löytyviin neuvoihin. Pohdinnan pääpaino on jokaisessa vaiheessa epäonnistumisista oppimisessa. Toivon, että tutkimalla startup-yritysten epäonnistumisia ja oppimalla niistä, voimme auttaa kasvuyrittäjiä pärjäämään paremmin. fi
dc.format.extent 47
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Starting to fail. What startups can learn from failure en
dc.title Aloita epäonnistumalla. Mitä startup-yritykset voivat oppia epäonnistumisesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword failure en
dc.subject.keyword creative process en
dc.subject.keyword book writing en
dc.subject.keyword startup en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword the lean startup en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282937
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account