Learning Centre

Stability of polymeric materials for LED-lights

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinonen, Tuomas
dc.contributor.advisor Röyhkiö, Juha
dc.contributor.author Pohjalainen, Teemu
dc.date.accessioned 2015-05-15T06:49:28Z
dc.date.available 2015-05-15T06:49:28Z
dc.date.issued 2015-05-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16039
dc.description.abstract This Masters thesis examines the effects of artificial weathering on polymers used in secondary lenses, namely PC, PMMA and PDMS polymers. Theoretical section covers the phenomena of plastic degradation based on various parameters such as heat, radiation and moisture, while the experimental section includes the designing and implementation of car and mining lighting environments in laboratory. Mining environment assayed heat and pollution effects on plastics and lenses stability whereas automotive environment examined synergistic UV radiation, moisture and heat effects. Weathering tests were done in LEDiL facilities while the procurement of testing samples and measurements were performed in Aalto University’s Polymer Technology laboratories. The mining environment caused failure in optical properties of plastics and optical performance of LEDiL lenses due to soot absorption. Car environment did not demonstrate visible changes, but changes in optical, thermal and mechanical properties were observed. Furthermore PMMA showed water caused swelling, whereas PC did not elicit hydrolysis based degradation. Comparing various elastomers, PDMS1 demonstrated better weatherability than other grades. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan keinotekoisen ikääntymisen vaikutusta sekundäärilinsseissä käytettäviin polymeerimateriaaleihin erityisesti PC-, PMMA- sekä PDMS-polymeerit. Teoreettinen osio käsittelee muovien ikääntymistä useiden ympäristöparametrien kuten lämpö-, säteily- ja kosteusvaikutuksista. Työn kokeellisessa osiossa esitellään auto- sekä kaivosvalaistusympäristöjen toistamista ja suunnittelua laboratorio-olosuhteissa. Erityisesti kaivosoloissa tutkitaan lämmön ja pakokaasusaasteiden vaikutusta muovien ja linssien stabiliteettiin. Autovalaistuksessa taas selvitetään UV- säteilyn, kosteuden ja lämmön synergistisiä vaikutuksia. Altistustestaukset toteutettiiin LEDiL Oyn toimitiloissa Salossa ja vauriokarakterisoinnit Aalto-yliopiston Polymeeriteknologian laboratorioissa. Simuloidut kaivosolosuhteet aiheuttivat selkeitä vaurioita muovien optisissa ominaisuuksissa ja optisessa suorituskyvyssä yhtiön linssien osalta, koska näytteet adsorpoivat diesel-polttoaineen palamisesta kerääntyneitä nokipartikkeleja. Autoympäristön testausprotokolla ei aiheuttanut näkyviä muutoksia linsseissä tai muovinäytteissä, mutta muutoksia materiaalien optisissa, mekaanisissa sekä lämpöominaisuuksissa havaittiin. Erityisesti PMMA-näytteissä huomattiin veden aiheuttamaa laajentumista, toisaalta PC näytteissä ei ollut merkkejä veden aiheuttamasta hydrolyysistä. Kun erilaatuisia silikoninäytteitä vertailtiin keskenään, havaittiin kovimman materiaalin PDMS1 vastustavan keinotekoisen ikääntymisen vaikutuksia parhaiten. fi
dc.format.extent 53+8
dc.language.iso en en
dc.title Stability of polymeric materials for LED-lights en
dc.title LED-valoissa käytettävien polymeerien stabiliteetti fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword weathering en
dc.subject.keyword secondary lens en
dc.subject.keyword polymer degradation en
dc.subject.keyword PDMS ageing en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505152701
dc.programme.major Biologinen kemia ja biomateriaalit fi
dc.programme.mcode KE3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppälä, Jukka
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51277
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse