Quality control and assurance for cast valve parts at foundries

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Virolainen, Juha
dc.contributor.author Liuha, Miia
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:57:22Z
dc.date.available 2015-05-13T07:57:22Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15971
dc.description.abstract Metso has started to set higher demands to the valves that they produce. During last boom in the economical world Metso had problems to deliver products on time. To ensure that this won’t happen when the next boom comes, Metso started new quality improving project and this thesis is part of that project. Metsos problem is not the defects found from casting, but the fact that these defects are not found until in Metsos incoming inspection. First step was to find out how suppliers are measuring quality. And perhaps to find good metrics for Metso to evaluate suppliers to one another. The metrics that foundries use to measure quality are welding filler material usage, internal rejects and claims. These metrics are not useful for Metso to monitor quality. To ensure better means for Metso to monitor quality this thesis presents two actions that Metso already in part uses and two totally new actions. These are taking incoming inspections yield rate as on metric and taking on time delivery as second metric. And the new ones are demanding reporting of defects found during manufacturing and starting record findings of improper packing of shipments. Also this thesis recommends that Metso starts to track down casting models and that Metso should publish quality handbook for suppliers. en
dc.description.abstract Metso on alkanut vaatimaan parempaa laatua valmistamiltaan venttiileiltä. Viimeisen nousukauden aikana Metsolla oli vaikeuksia toimittaa tuotteitaan ajoissa. Varmistaakseen ettei näin käy tulevaisuudessa Metso aloitti laadunparannusprojektin ja tämä diplomityö on osa tuota projektia. Metson ongelmana eivät ole valuista löytyvät virheet vaan se, että virheet löydetään vasta Metsolla vastaanottotarkastuksessa. Tämän työn ensimmäinen askel oli etsiä valimoilta mittareita laaduntarkkailuun. Mittarit, joita valimot käyttävät ovat: hitsauslisäaineen käyttö, sisäiset susitukset sekä reklamaatiot. Mikään näistä mittareista ei ole käytännöllinen Metson kannalta. Tämä työ esittelee kaksi Metsolla jo olemassa olevaa keinoa laadunvarmistukseen sekä kaksi aivan uudenlaista keinoa. Vanhoina keinoina ovat vastaaottotarkastuksen saannon käyttäminen mittarina sekä toimitusvarmuuden käyttäminen mittarina. Uusina keinoina esitellään valmistuksen yhteydessä löydettyjen virheiden taltioiminen sekä saapuneiden toimitusten tarkastaminen ja löytyneiden virheiden taltioiminen. Tämä diplomityö myös suosittelee, että metso alkaisi seuraamaan valumallejaan tarkemmin. Lisäksi suositeltavaa on, että Metso julkaisee alihankkijoilleen laatukäsikirjan. fi
dc.format.extent 103 + 1
dc.language.iso en en
dc.title Quality control and assurance for cast valve parts at foundries en
dc.title Venttiilivalosten laadunseuranta valimoilla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword casting en
dc.subject.keyword quality en
dc.subject.keyword quality assurance en
dc.subject.keyword quality control en
dc.subject.keyword quality improvements en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132630
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse