Learning Centre

Med handen på pulpeten och vakande blick - En studie i hur två lärare framställs i sina klassrum på fotografier från 1950- och 1960-talen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Lassheikki, Christina
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:28:21Z
dc.date.available 2015-05-13T07:28:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15952
dc.description.abstract Syftet med den här studien är att studera hur två folkskollärare framställs och framstår på klassrumsfotografier från 1950- och 1960-talen. Eftersom jag har en personlig koppling till lärarna i fråga har jag som mål att också reflektera över hur den kopplingen påverkar min läsning, och att överlag reflektera över vilka faktorer som påverkar lärarbilden och dess läsning. Studien är en kvalitativ forskning med hermeneutiska och socialkonstruktivistiska drag. Den baserar sig på åtta fotografier, och är till analysmetoden en frågebaserad närläsning som framskrider i steg. Analysen börjar med en allmännare beskrivning av fotografiet och övergår till att betrakta läraren. Efter analysen sker en tolkning där de olika fotografierna jämförs med varandra, och en helhetsuppfattning av lärarens framställning föreslås. Lärarens framställning på klassrumsfotografier visade sig vara inkonsistent mellan bilderna. Lärarens utseende- och klädselmässiga faktorer är förvånansvärt lika mellan bilderna, medan fotografens val av komposition och iscensättning av olika situationer påverkar starkt vilken bild som ges av läraren och varierar mellan bilderna. Läraren själv anpassar sig oftast enligt fotografens vilja, men en obekvämhet i situationen kan också anas på en del bilder. Fotografiernas lärare framställs ändå i enlighet med sin tids uppfattning om vad en god lärare är. Den här avhandlingen kunde fungera som bas för fortsatta studier av fotografier ur eller av skolan. På basen av den kan konstateras att den bild av läraren som framställs men att den ändå reflekterar sin tids rådande lärarideal. sv
dc.format.extent 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso sv en
dc.title Med handen på pulpeten och vakande blick - En studie i hur två lärare framställs i sina klassrum på fotografier från 1950- och 1960-talen sv
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword skolfotografi sv
dc.subject.keyword läraruppfattning sv
dc.subject.keyword klassrum sv
dc.subject.keyword lärarbild sv
dc.subject.keyword folkskolan sv
dc.subject.keyword skolhistoria sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132611
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haapalainen, Riikka
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse