Nykytaideviittomat - viittomakielen kuvantamistavat ja niiden soveltaminen käytännössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Laiho, Kaisa-Maria
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:28:09Z
dc.date.available 2015-05-13T07:28:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15951
dc.description.abstract Taiteen kandidaatin opinnäytteessäni ”Nykytaideviittomat” kartoitin viittomakielen kuvantamistapoja ja toteutin niiden pohjalta videomateriaaleja nykytaiteen viittomista. Tarkoituksena oli selvittää mitä kaikkea pitää ottaa huomioon viittomakielisen oppimateriaalin toteutuksessa ja miten näistä saa luotua visuaalisesti kiinnostavan sanastopaketin viittomakielisten, tulkkien ja viittomakielestä kiinnostuneiden käyttöön. Tutkielmassani sovellan palvelumuotoilun teoriaa. Opinnäytteen ensimmäinen osio koostuu viittomakielen kuvantamisen perinteisten tapojen selvittämisestä lähdekirjallisuuden kautta ja vertailen näiden sanakirjalähteiden toteutuksia omalta käyttökokemuspohjaltani. Toisessa osiossa hyödynnän teorian kartoituksessa esiin nousseita kuvantamistapoja videokuvaamalla nykytaiteen viittomakielisen oppimateriaalin, jonka sisältö samalla koostaa taiteen erikoisviittomat sanastopaketiksi. Tärkeimmät tulokset opinnäytteessäni on käsitys viittomakielen monista esitystavoista ja mitä niiden työstämisessä tulee huomioida. Viittomakielen kuvantamistavoista itselleni merkittävämmäksi korostui elävän kuvan mahdollisuudet taltioida visuaalisen kielen eleet ja ilmeet. Nykytaideviittomien koonti toteutettiin perinteisellä videokuvauksen menetelmällä. Jatkotutkimuksena aion opinnäytetyöni taustakartoituksen pohjalta selvittää, miten kuvaustekniikoita voisi jalostaa eteenpäin ja miten viittomakielistä taiteen oppimateriaalia ja -sanastoa voi tuoda verkkoympäristöön toimivaksi kokonaisuudeksi. fi
dc.format.extent 37
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Nykytaideviittomat - viittomakielen kuvantamistavat ja niiden soveltaminen käytännössä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword viittomakieli fi
dc.subject.keyword taideviittomat fi
dc.subject.keyword nykytaide fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132610
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haapalainen, Riikka
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account