Taide ja sattuma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivisto, Mikko
dc.contributor.author Poijärvi, Ossi
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:27:38Z
dc.date.available 2015-05-13T07:27:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15947
dc.description.abstract Kandidaatin työssäni tutkin sattuman vaikutusta taiteessa. Tavoitteena oli tutkia, miten taidetta voi luoda ilman tekijän vaikutusta taideteoksen muotoutumiseen ja onko tämä taiteilijalle yhä mielekäs tapa ilmaista itseään visuaalisesti. Kokeilin sattuman sallimista ja ilmentämistä taiteessa käyttäen apuvälineinä itsenäisesti liikkuvia laitteita ja analysoin niiden kautta syntyneitä kuvia sekä omia tuntemuksiani ja suhdettani teoksiin. Tarkoituksena oli myös selvittää taidekäsitteen laajuutta, kehittää uudenlaista visuaalista ilmaisumuotoa ja tuoda uudenlainen näkökulma, mahdollisuus tai lähtökohta taiteen tekemiseen. Halusin tutkielmallani osoittaa taiteellisen työskentelyn olevan paljon muutakin kuin oikeanlaiseen lopputulokseen tähtäävää silmän ja käden saumatonta yhteistyötä. Ehdotan myös perinteisen taiteilijan käsityöläismäisen roolin korvaamista löytäjän tai oivaltajan roolilla. Tutkielma on menetelmältään ja luonteeltaan laadullinen, taiteellinen tutkimus. Tärkein aineisto syntyi omasta taiteellisesta työskentelystä, jota dokumentoin reaaliaikaisesti päiväkirjaa pitäen. Omasta työskentelystä syntyneille ajatuksille hain tukea eri alojen, pääasiassa tieteen ja filosofian sattumaa käsittelevistä artikkeleista ja kirjoista. Sattuman tutkimus taiteessa on aiemmin ollut hyvin suppeaa, joka osaltaan innoitti minua tekemään aiheesta oman opinnäytteeni. Esioletukset toteutuivat tutkielmassani ja sen perusteella voin todeta, että sattuman salliminen taideprosessissa ei vähennä teoksen arvoa taiteena. Myös taiteilijana koetut luovuuden ja onnistumisen kokemukset pysyivät jotakuinkin samanlaisina kuin perinteisiä menetelmiä käytettäessä, joskin taiteilijan rooli siirtyi taideprosessin ohjaajasta sen alullepanijaksi ja havainnoijaksi. Jaoin sattuman taiteen kontekstissa kahteen pääkategoriaan, jotka ovat avustettu sattuma ja täysin hallitsematon sattuma. Tutkielman pääpaino on avustetussa sattumassa, jossa taiteilijan vastuulla on valmistella ja suunnitella taideprosessi, jossa sattuma tuodaan näkyviin. Tutkimuksen edetessä muodostui satunnaisestetiikan käsite, jonka kasasin joukosta sattumaa ilmentäneitä käsitteitä ja tutkimuksen perusteella vakiintuneista toimintatavoista eräänlaisiksi sattumataiteen pelisäännöiksi. fi
dc.format.extent 36+11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taide ja sattuma fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword sattuma fi
dc.subject.keyword satunnaisestetiikka fi
dc.subject.keyword serendipisyys fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132606
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Koivisto, Mikko
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account