Learning Centre

Keskustelua Mustahattumiehen kanssa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Vira, Riitta
dc.contributor.author Ahola, Paula
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:26:47Z
dc.date.available 2015-05-13T07:26:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15941
dc.description.abstract Opinnäytetyönäni tutkin kuvakirjaa ilmaisumuotona. Tutkielma pohjautuu kokemuksiini Musta-hattumies-runon kuvittajana ja kirjamuotoon saattajana. Tutkielmani tekoa ohjaa halu laajentaa ja tarkastella omaa ilmaisua sekä tulla tietoiseksi kuvakirjoja muovaavista tekijöistä. Tutkielmassani huomioni kiinnittyy kuvamaailman syntyprosessiin sekä laajemmin kirjamuodon mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Keskustelua Mustahattumiehen kanssa on taiteellinen tutkimus; se jakautuu oman kuvajälkeni luomistyöhön ja sen avaamiseen sekä valmiin kuvakirjan paikantamiseen osana kuvakirjan kenttää. Mustahattumies- kuvakirjan kuvat esittelen tutkimuksellisen tekstiosuuden jälkeen. Tutkielmassani avaan taiteellisen osuuden lähtökohtaa ja tutkimusasennettani, pohdin olennaisia käsitteitä sekä kuvailen Mustahattumies- kuvakirjan työvaiheita. Pohdin kuvamaailman syntymistä runon pohjalta sekä kuvan- ja sanan suhdetta kuvakirjaformaatissa. Tarkastelen myös kuinka kuvakirjat toimivat sekä taidekasvatuksen välineinä että kulttuurihistoriallisina dokumentteina. Pohdin lapsen ja kuvakirjan suhdetta sekä pyrin paikantamaan Mustahattumies-kirjan kuvakirjojen jatkumossa. Tutkielmani kautta pyrin osoittamaan kuvakirjan potentiaalin itsenäisenä taidemuotona sekä merkityksen aikansa kuvakulttuurin heijastajana. fi
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Keskustelua Mustahattumiehen kanssa fi
dc.title Conversation with Blackhatman en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kuvakirja fi
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword lastenkirja fi
dc.subject.keyword lasten kuvakirja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132600
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Anniina, Suominen
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse