Mitigating DDoS attacks with cluster-based filtering

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Andrey Lukayenko, Postdoctoral Researcher, Aalto University
dc.contributor.author Šćepanović, Sanja
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:42:53Z
dc.date.available 2015-04-28T09:42:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15773
dc.description.abstract Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are considered one of the major security threats in the current Internet. Although many solutions have been suggested for the DDoS defense, real progress in fighting those attacks is still missing. In this work, we analyze and experiment with cluster-based filtering for DDoS defense. In cluster-based filtering, unsupervised learning is used to create a nor- mal profile of the network traffic. Then the filter for DDoS attacks is based on this normal profile. We focus on the scenario in which the cluster-based filter is deployed at the target network and serves for proactive or reactive defense. A game-theoretic model is created for the scenario, making it possible to model the defender and attacker strategies as mathematical optimization tasks. The ob- tained optimal strategies are then experimentally evaluated. In the testbed setup, the hierarchical heavy hitters (HHH) algorithm is applied to traffic clustering and the Differentiated Services (DiffServ) quality-of-service (QoS) architecture is used for deploying the cluster-based filter on a Linux router. The theoretical results suggest that the cluster-based filtering is an effective method for DDoS defense, unless the attacker is able to send traffic which per- fectly imitates the normal traffic distribution. The experimental outcome con- firms the theoretical results and shows the high effectiveness of cluster-based filtering in proactive and reactive DDoS defense. en
dc.description.abstract Hajautetut palvelunestohyökkäykset ovat yksi nyky-Internetin suurimmista tietoturvahaasteista. Vaikkakin näitä hyökkäyksiä vastaan on kehitetty lukuisia puolustusmekanismeja, mikään näistä ei tarjoa täydellistä suojaa. Tämä työ tutkii klusterointiin perustuvaa liikenteensuodatusta ja sen käyttöä puolustuksena palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Klusterointipohjaisessa suodatuksessa suodatin oppii itsenäisesti normaalit liikennejakaumat. Tämän jälkeen näitä liikennejakaumia voidaan käyttää suodattamaan palvelunestohyökkäyksestä johtuvaa ylimääräistä liikennettä. Diplomityö tutkii skenaariota, jossa käytetään sekä proaktiivista, että reaktiivista klusterointipohjaista puolustusmenetelmää. Lisäksi skenaariosta formuloidaan peliteoreettinen malli, jonka avulla erilaisten hyökkäys- sekä puolustusmenetelmien analyyttinen tutkiminen on mahdollista. Analyyttisesti saatuja tuloksia evaluoidaan kokeellisesti Linux-reitittimessä hyödyntäen Hierarchical Heavy Hitter –klusterointialgoritmia sekä DiffServ-arkkitehtuuria. Diplomityön teoreettiset tulokset osoittavat, että klusterointiin perustuva suodatus on tehokas puolustus palvelunestohyökkäyksiä vastaan ellei hyökkääjä kykene tekemään imitoimaan tavallista liikennejakaumaa palvelunestohyökkäystä tehdessään. Kokeelliset tulokset vahvistavat teoreettiset tulokset ja osoittavat klusterointipohjaisen suodatuksen tehokkuuden palvelunestohyökkäyksiä vastaan. fi
dc.format.extent 77
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Computer science en
dc.title Mitigating DDoS attacks with cluster-based filtering en
dc.title Klusterointipohjainen liikenteensuodatus puolustuksena hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä vastaan fi
dc.type G2 Diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.subject.keyword DoS en
dc.subject.keyword clustering network traffic en
dc.subject.keyword DiffServ en
dc.subject.keyword hajautettu palvelunestohyökkäys fi
dc.subject.keyword klusterointi fi
dc.subject.keyword DiffServ fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504202364
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietokone Tehnika fi
dc.programme.major Computer Science en
dc.programme.mcode T-110
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tuomas Aura, Prof. Aalto University; Peter Laud, Prof. University of Tartu
dc.date.dateaccepted 2011-08-11
dc.contributor.lab Distributed and Pervasive Systems en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse