Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Virtanen, Markku
dc.contributor.author Heimonen, Tomi
dc.contributor.author Hägg, Outi
dc.contributor.author Kiuru, Pertti
dc.contributor.author Rajahonka, Mervi
dc.date.accessioned 2015-04-17T09:00:55Z
dc.date.available 2015-04-17T09:00:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6143-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6142-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4802 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4799 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4799 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15683
dc.description.abstract Aalto Start-Up Center (ASUC) incubator activities started in Helsinki School of Economics in 1997. The University of Art and Design business incubator Arabus merged to this accelerator in 2009. When Aalto University started its operations in the year 2010, Aalto Start-Up Center became the established name of the incubator. At the end of 2013, altogether 460 companies had exited ASUC. In the 2010 - 2013 follow-up study it was found, that 5 % or nine of these alumni companies were the so-called true gazelle companies, which grew profitably while meeting also the size condition of an "adult" gazelle. In addition to true gazelles, wide category of gazelles includes fawns of gazelles, infant gazelles, and prodigal gazelles. This book describes the development 12 companies after their exit from the incubator.  They were identified to belong to the wide category of gazelles in some stage of their development. These companies have created nearly 1,500 jobs, and their combined turnover is more than 234 million. One of these companies, Rovio Entertainment Ltd belongs currently to the large business category employing more than 700 people. Six companies belong to the medium-sized business category (personnel 50 - 250). These are Blue Media Ltd, Fondia Ltd, Frozenbyte Ltd, Futurice Ltd, Global Intelligence Alliance Group Ltd and Sininen Meteoriitti Ltd. The remaining five Estime Ltd, Footbalance Systems Ltd, PTCServices Ltd and Zipipop Ltd belong to size category small businesses with less than 50 employees. According to Statistics Finland's industrial classification business sectors range from "Motion picture, video and television programme production activities" to "Business and other management consultancy activities". Footbalance Systems Ltd is the only company engaged in manufacturing sector. Its business belongs to the category "Manufacture of medical and dental instruments and supplies". Four firms are involved in "Computer programming activities", and three "Business and other management consultancy activities". Other ventures are working in the fields including "Advertising agency activities", "Legal advisory activities", and "Publishing of computer games". A distinctive feature of all these companies is the fact that the main products and services are based on a high level of professional expertise of the entrepreneurs and their staff. Entrepreneurs believe in what they are doing and are willing to question the customary courses of action followed previously in their branch. They have, partly through incubation, got knowledge and skills for the creation of strong networks and cooperation. An entrepreneurial mind set is their best trademark.  en
dc.description.abstract Aalto Start-up Center yrityshautomon toiminta käynnistyi Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1997. Taideteollisen korkeakoulun yrityshautomo Arabus liitettiin tähän hautomoon vuonna 2009. Kun Aalto yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa, nimeksi vakiintui Aalto Start-Up Center. Hautomosta oli vuoden 2013 loppuun mennessä irtaantunut 460 yritystä. Näistä alumniyrityksistä 5 % eli 9 yritystä oli vuosien 2010 – 2013 seurantatutkimuksessa ns. aikuisia gaselliyrityksiä, jotka kasvoivat kannattavasti täyttäen samalla gaselleille asetetun kokoehdon. Tämän kirjan 12 yritystä ovat jossain kehityksen vaiheessa olleet hautomossa ja tulleet myös luokitelluiksi nopeasti kasvaviksi yrityksiksi. Nämä yritykset ovat luoneet lähes 1500 työpaikkaa ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 234 miljoonaa. Yrityksistä Rovio Entertainment Oy on noussut henkilöstömäärällä mitattuna suuryritysluokkaan työllistäen yli 700 henkilöä. Keskisuuria yrityksiä (henkilöstömäärä 50 – 250) aineistosta löytyy 6 eli Blue Media Oy, Fondia Oy, Frozenbyte Oy, Futurice Oy, Global Intelligence Alliance Group Oy ja Sininen Meteoriitti Oy. Loput viisi yritystä Estime Oy, Footbalance Systems Oy, PTCServices Oyj ja Zipipop Oy ovat vielä pieniä alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yritysten toimialat vaihtelevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotannosta muuhun liikkeenjohdon konsultointiin. Kirjan yrityksistä yksi, Footbalance Systems Oy harjoittaa tuotannollista toimintaa. Sen toimiala on lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja   –tarvikkeiden valmistus. Neljän yrityksen toimiala on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus ja kolmen muu liikkeenjohdon konsultointi. Muita yritysten toimialoja ovat mainostoimistot, lakiasiaintoimistot ja tietokonepelien kustantaminen. Tunnusomaista kaikille yrityksille on se, että niiden päätuotteet ja palvelut perustuvat yrittäjien ja henkilöstön vankkaan ammattiosaamiseen. Yrittäjät uskovat omaan tekemiseen ja ovat valmiita kyseenalaistamaan aikaisemmin omaksutut toimintatavat. He ovat osittain hautomon kautta saaneet eväitä vahvojen verkostojen luomiseen ja yhteistyöhön. Yrittäjämäinen toimintatapa on heidän tavaramerkkinsä.  fi
dc.format.extent 216
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS fi
dc.relation.ispartofseries 2/2015
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.title Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä fi
dc.title Gazelle stories from Aalto Start-Up Center en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Pienyrityskeskus fi
dc.contributor.department Small Business Center en
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword yrityshautomo fi
dc.subject.keyword kasvu ja menestys fi
dc.subject.keyword gasellit fi
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword incubator en
dc.subject.keyword growth and success en
dc.subject.keyword gazelle en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6143-6
dc.type.dcmitype text en
dc.subject.helecon yrittäjyys
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon kasvu
dc.subject.helecon menestyminen
dc.subject.helecon entrepreneurship
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon growth
dc.subject.helecon success


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account