Evaluation of line arrays in courtroom audio systems

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Spovell, Marcus
dc.contributor.author Toratti, Leevi
dc.date.accessioned 2015-04-14T12:00:30Z
dc.date.available 2015-04-14T12:00:30Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15619
dc.description.abstract A study was made to evaluate the performance of line array loudspeakers as a part of the sound reinforcement system of modern Swedish courtrooms. With the narrow vertical and wide horizontal directivity of line arrays, the sound energy could be effectively distributed on a horizontal plane to the participants of a trial session while minimizing the sound radiation towards the ceiling. Furthermore, the reinforcement system could be simplified from its present configuration using multiple ceiling-mounted loudspeakers to a system with two line arrays mounted to table fronts. A room acoustic model of an example courtroom was generated in CATT- Acoustic simulation software, which was used for predicting the behavior of line arrays in the courtroom. Acoustic measures, such as STI and SPL, were predicted at various locations of the courtroom for obtained speech intelligibility and SPL coverage. The results from simulations showed that line arrays produce a sufficiently even SPL coverage and good intelligibility throughout the room, fulfilling the stated requirements of the Swedish National Courts Administration. Following this study, the next stage would be to measure the courtroom equipped with line arrays for verification of the predicted results. en
dc.description.abstract Pilarikaiuttimien suorituskykyä arvioitiin osana modernien Ruotsalaisten oi- keussalien äänentoistojärjestelmää. Kaiuttimien kapealla pystysuoralla ja leveällä vaakasuoralla suuntaavuudella voidaan äänienergia jakaa tasaisesti vaakasuorassa tasossa. minimoiden kattoon kohdistuvan säteilyn. Pilarikaiuttimien käyttö yksin- kertaistaisi äänentoistojärjestelmää nykyisestä kattoon asennettujen kaiuttimien järjestelmästä, kahden pöydän edustaan asennetun pilarikaiuttimen järjestelmään. Esimerkkioikeussalista tuotettiin akustinen malli CATT-Acoustic mallinnus- ohjelmassa, jossa pilarikaiuttimien käyttäytymistä simuloitiin. Akustisia suureita, kuten STI ja SPL, tutkittiin simuloinnin avulla useassa eri kohdassa oikeussalia, puheenymmärrettävyyden ja äänenpainetasojen tasaisuuden selvittämiseksi. Tulokset osoittavat että pilarikaiuttimilla saadaan aikaan riittävän tasaiset äänenpainetasot ja hyvä puheenymmärrettävyys kaikissa kohdissa ympäri salia, täyttäen Ruotsin Oikeusministeriön asettamat vaatimukset. Tämän tutkimuk- sen jälkeen seuraava vaihe olisi oikean, pilarikaiuttimilla varustetun, oikeussalin akustinen mittaus simuloitujen tulosten varmistamiseksi. fi
dc.format.extent 67 + 3
dc.language.iso en en
dc.title Evaluation of line arrays in courtroom audio systems en
dc.title Pilarikaiuttimien arviointi oikeussalien äänentoistojärjestelmässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword room acoustics en
dc.subject.keyword geometrical acoustics en
dc.subject.keyword line arrays en
dc.subject.keyword sound reinforcement en
dc.subject.keyword speech intelligibility en
dc.subject.keyword courtrooms en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504152287
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account