Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.advisor Alin, Pauli, Dr, Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Hirvensalo, Antero
dc.date.accessioned 2015-04-11T09:00:39Z
dc.date.available 2015-04-11T09:00:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6153-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6152-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15617
dc.description.abstract The dissertation examines the facilitated interaction process of knowledge creation across organizational boundaries during conflict of interest. The dissertation combines two inter-related phenomena: knowledge creating interaction between the members of different organizations, and the activity of a facilitator in guiding such interaction. The objective is to create new theoretical knowledge in the area of organizational knowledge creation where a need to examine the political process on the micro level of interaction has been identified. The objective is also to create new theoretical knowledge in the area of facilitation of knowledge creation. The context of the dissertation is a facilitated workshop aimed at developing two firms´ joint sales process towards a joint customer. Different interests between the two firms lead to conflicts in the interaction between the employees of the firms and to the political process of kowledge creation. I apply conversation analytic research methods and theory to the study of this situation from the viewpoint of verbal interaction. I draw conclusions of how the structure of interaction and the firm's interests relate to each other, and how the interests emerge as a result of the interaction. Further, I draw conclusions of the political process of knowledge creation and the activity of the facilitator in guiding the process. As a result, I provide an empirically grounded description of the events observed in the political process. These events are (1) explication of the interests, (2) conflict of interests, (3) stance change, (4) warranting of interests and (5) transition from the political process towards knowledge creation. The facilitator influences directly the explication of interests. The facilitator influences change in the employees' viewpoints by guiding the iteration of the political process, thus influencing indirectly the transition toward knowledge creation. The results contribute to the study of organizational knowledge creation by showing how organizational interests manifest themselves through interactional structures and by identifying the events of a political process, during which conflicting interests both create barriers to and stimulate knowledge creation. The results contribute to the study of facilitation by describing how a facilitator can influence the political process. Facilitation assists organizations to manage their differences in a constructive manner. In this way conflicting interests can be utilized as grounds for accelerating inter-organizational innovation. en
dc.description.abstract Tutkimukseni kohteena on organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen fasilitoidussa vuorovaikutuksessa eturistiriidan aikana. Tutkimuksessani yhdistyy kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä: eri organisaatioiden edustajien välinen tietoa rakentava vuorovaikutus eturistiriidan vaikuttaessa, sekä fasilitoijan toiminta vuorovaikutuksen ohjauksessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa organisaatioiden tiedon rakentamisen tutkimukseen, jossa on havaittu tarve mikrotason vuorovaikutuksen tarkempaan tutkimukseen. Samalla tavoitteena on tuottaa uutta tietoa fasilitoinnin vaikutuksesta tiedon rakentamiseen. Tutkimuksen kontekstina on fasilitoitu kehittämistyöpaja, jossa kaksi yritystä kehittää yhteistä myyntiprosessia yhteiselle asiakkaalle. Yrityksillä on erilaiset liiketoiminnalliset edut, mikä johtaa eturistiriitoihin työpajan ryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, eli tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Sovellan keskustelunanalyyttistä menetelmää ja teoreettisia lähtökohtia vuorovaikutuksen tarkasteluun. Teen päätelmiä siitä, miten vuorovaikutuksen rakenteet ja yritysten edut ovat yhteydessä toisiinsa, eli miten yritysten edut vuorovaikutuksen tuloksena ilmenevät, ja millainen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi on. Tuloksena on kuvaus tiedon rakentamisen poliittisen prosessin sisältämistä tapahtumista. Nämä ovat (1) etujen julkitulo, (2) eturistiriita, (3) näkökulman muutos, (4) oikeutus omalle edulle ja (5) siirtyminen tiedon rakentamiseen. Fasilitoija vaikuttaa vuorovaikutuksessa suoraan etujen julkituloon. Fasilitoija vaikuttaa poliittisen prosessissa tapahtuviin näkökulmien muutoksiin ohjaamalla poliittisen prosessin kertautumista, ja vaikuttaa välillisesti siirtymiseen tiedon rakentamiseen. Tulokset tuovat uutta tietoa tiedon rakentamisen tutkimukselle tuomalla näkyviin, miten organisaatioiden liiketoiminnalliset edut tulevat julki vuorovaikutuksen rakenteiden avulla, ja millaisista tapahtumista poliittinen prosessi koostuu. Tutkimukseni laajentaa fasilitoinnin tutkimusta selvittämällä, miten fasilitoija voi vaikuttaa tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Fasilitoinnin avulla organisaatiot voivat käsitellä poliittista prosessia rakentavalla tavalla. Tällä tavoin eturistiriitaa voidaan myös hyödyntää organisaatioiden välistä innovaatiota edistävänä tekijänä. fi
dc.format.extent 160
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 45/2015
dc.subject.other Design en
dc.title Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua fi
dc.title Inter-organizational knowledge creation during conflict of interest - a study of interaction in a facilitated workshop en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Koneenrakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Engineering Design and Production en
dc.subject.keyword organisaatioiden yhteistyö fi
dc.subject.keyword tiedon rakentaminen fi
dc.subject.keyword fasilitointi fi
dc.subject.keyword vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword inter-organizational collaboration en
dc.subject.keyword knowledge creation en
dc.subject.keyword facilitation en
dc.subject.keyword interaction en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6153-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi, Prof., Aalto University, Department of Engineering Design and Production, Finland
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Nyman, Göte, Prof., Helsingin yliopisto
dc.opn Mantere, Saku, Associate Prof., McGill University, Canada
dc.date.dateaccepted 2015-03-05
dc.rev Kumpulainen, Kristiina, Prof., Helsingin yliopisto
dc.rev Mantere, Saku, Associate Prof., McGill University, Canada
dc.date.defence 2015-05-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse