Learning Centre

Gaining competitive advantage with platforms in a context of manufacturers’ service infusion

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eloranta, Ville
dc.contributor.author Orkoneva, Lauri
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:49:51Z
dc.date.available 2015-04-07T13:49:51Z
dc.date.issued 2015-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15582
dc.description.abstract Due to increasing competition and shrinking margins manufacturing companies are shifting their focus on services and customized solutions. However, especially companies with long product- development history have often failed in their attempts to servitization. While firms have not been able to master the complicated solution provisions alone, the literature has suggested that parts of the customer relationships must be exposed to other actors. However, the supplier-customer relationship gets compromised and companies struggle to gain competitive advantage. The solution network literature suggests that manufacturers should look beyond dyadic relationships when seeking competitive advantage. The increasing number of specialized companies and growing need of complementaries are opening new possibilities for orchestration of the industry. The network approaches are speculated to possess potential for competitive advantage beyond traditional solution-oriented business models by controlling larger networks. However, these approaches have been analyzed only anecdotally in current literature. Especially in the ICT-industry different kind of platform strategies have proven to be successful regarding to orchestrate and control complex networks. Platforms seems to be advantageous when networks grow more complex, require adaption of new technologies, future technological development are uncertain and industry possess detectable systemic problems. Based on an empirical case study all these factors are visible in Finnish construction industry sector. This research suggests that solution networks need actors who facilitate the development of the networks, integration of resources, communication between the actors, and organization of the operations. Instead of developing own services and solutions manufacturers could provide a platform that helps other firms to develop solutions and enables customers to find and utilize them efficiently. With this approach the “solution platform provider” is able to use its network as a source of competitive advantage. Furthermore, this mode of operation may actually transform a physical material producer into facilitator of industrial ecosystem. en
dc.description.abstract Kilpailun koveneminen ja pienenevät voitot tuotemyynnissä ovat ajaneet teollisuusyrityksiä palveluihin ja tilaustyönä tehtäviin ratkaisuihin. Siirtyminen palvelukeskeiseen liiketoimintaan on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi erityisesti pitkän tuotekehityshistorian omaaville yrityksille. Palveluverkostokirjallisuuden mukaan osa asiakassuhteista tulisi siirtää yritysverkoston muille toimijoille. Tämä kuitenkin johtaa palvelusuhteesta kertyvän kilpailuedun jakamiseen muiden toimijoiden kanssa. Samalla kun kilpailuedun hankkiminen kahdenkeskisistä suhteista muuttuu haastavammaksi, kasvava toimijoiden ja komplementtien määrä avaa uusia mahdollisuuksia toimialan verkostojen hallitsemiseen ja hyödyntämiseen. Teollisuusyritysten tulisikin punnita mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseen myös kahdenkeskisten palvelusuhteiden ulkopuolelta. Verkostolähtöisten kilpailuetujen nähdään omaavan merkittävän potentiaalin, joskin palveluverkostokirjallisuudessa on melko vähän tutkimusta aiheesta. Erityyppiset alustalähtöiset liiketoimintastrategiat ovat toimineet hyvin monimutkaisten verkostojen kontrolloimisessa ja hyödyntämisessä erityisesti ICT-teollisuudessa. Alustakirjallisuuden perusteella alustaliiketoiminta vaikuttaa toimivan erityisen hyvin olosuhteissa, joissa verkosto on monimutkainen, uusia tekniikoita täytyy omaksua nopeasti, tulevaisuuden teknologisia kehityksiä on vaikea ennustaa ja alalla esiintyy systeemisiä ongelmia. Tässä työssä alustalähtöisen liiketoiminnan potentiaalia on tutkittu rakennusalalla. Ratkaisuverkostot tarvitsevat toimijaa, joka helpottaa verkostojen kehitystä, resurssien integrointia ja eri toimijoiden välistä kommunikaatiota. Omien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sijaan teollisuusyritykset voisivat tarjota palvelualustoja, joiden päälle toiset yritykset pystyvät rakentamaan ratkaisuja ja joita asiakkaat pystyvät hyödyntämään. Tällä lähestymistavalla alustan tuottaja pystyy käyttämään hyväksi verkostoa kilpailukyvyn lähteenä. Näin ollen materiaalin tuottajan rooli muuttuu teollisuus verkoston organisoijaksi, jolloin haasteellinen siirtyminen palveluliiketoimintaan ei enää ole pakollista kilpailukyvyn kehittämisen kannalta. fi
dc.format.extent 78+5
dc.language.iso en en
dc.title Gaining competitive advantage with platforms in a context of manufacturers’ service infusion en
dc.title Kilpailuedun luominen alustoilla teollisessa palvelullistumisessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword service infusion en
dc.subject.keyword service networks en
dc.subject.keyword hypercompetition en
dc.subject.keyword manufacturing companies en
dc.subject.keyword platforms en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082246
dc.programme.major Tietointensiivinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51106
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics