Constructing performance measures for a medical curriculum reform project

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pitkäranta, Anne
dc.contributor.advisor Torkki, Paulus
dc.contributor.author Pennanen, Paula
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:49:37Z
dc.date.available 2015-04-07T13:49:37Z
dc.date.issued 2015-04-01
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15580
dc.description.abstract This thesis constructs performance measures for the use of monitoring the curriculum reform project at the Faculty of Medicine at the University of Helsinki. Medical education is in turmoil not only due to developments in modern health care, but also due to the changing role of the physician. Changes are always disruptive and should be planned and managed accordingly to reduce the disruption to operations. This thesis studies not only the performance measures used to manage curriculum reforms and evaluate the outcomes of these reforms, but also the change agendas behind these reforms. It is important to understand these agendas as they influence the goals set for a project. Based on the literature study on the performance measures and change agendas, performance metrics for the curriculum reform project at the Faculty of Medicine at the University of Helsinki are constructed. The metrics utilise the well-known balanced scorecard framework, adapting the four perspectives to a higher education environment. The resulting scorecard utilises many existing feedback and evaluation channels as well as several new metrics. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä kehitetään suorituskykymittaristo Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusohjelman uudistusprojektin seurantaan ja arviointiin. Lääketieteen opetus on murroksessa, johtuen paitsi modernin terveydenhuollon kehityksestä, myös lääkärin roolin muuttumisesta. Muutokset ovat aina häiriöksi organisaation toiminnalle ja siksi ne tulee suunnitella huolella ja toteuttaa halliten häiriön minimoimiseksi. Tässä työssä tutkitaan paitsi opetussuunnitelmien uudistusprojektien seurantaan ja arviointiin käytettäviä suorituskykymittareita, myös muutosprojektien sisäisiä ja ulkoisia taustoja ja tarkoitusperiä. Ne vaikuttavat projektin tavoitteiden asettamiseen ja niiden ymmärtäminen on siksi tärkeää. Suorituskykymittareihin ja muutosprojektien taustoihin keskittyvän kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitetään mittaristo Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusohjelman uudistusprojektin seurantaan ja arviointiin. Mittareissa hyödynnetään tunnettua tasapainotettu tuloskortti -runkoa, jonka neljä näkökulmaa mukautetaan korkean asteen koulutuksen käsittelyyn. Lopputuloksena saadaan tuloskortti, jossa hyödynnetään useita eri palaute- ja arviointikanavia sekä useita uusia metriikoita. fi
dc.format.extent 60 + 47
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Constructing performance measures for a medical curriculum reform project en
dc.title Suorituskykymittaristo lääketieteellisen opetusohjelman uudistusprojektiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword balanced scorecard en
dc.subject.keyword medical education en
dc.subject.keyword performance measurement en
dc.subject.keyword curriculum en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082244
dc.programme.major Tuotannon ja palvelujen johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account