Typpihappotehtaan jäähdytysvesikierron optimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Helle, Hannu
dc.contributor.advisor Golam, Sarwar
dc.contributor.author Hallivuori, Kari
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:31:15Z
dc.date.available 2015-04-07T13:31:15Z
dc.date.issued 2015-04-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15540
dc.description.abstract Työn ensimmäinen tavoite on selvittää typpihappotehtaan jäähdytystornin suorituskyky sekä mahdolliset toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi. Toisena tavoitteena on kartoittaa muodostuvan hukkalämmön energiansäästöpotentiaali kaukolämmöksi ja mahdolliset tehtävään pystyvät laitesovellukset. Kolmantena tavoitteena on esiselvittää lämmön tal-teenotto- ja lisäjäähdytyssovellusten mahdollisuus sekä kustannusarviot. Jäähdytystornin suorituskyky mitattiin typpihappotehtaan mittauslaitteista kerättyjen tietojen avulla. Mittaustuloksia verrattiin jäähdytystornin valmistajan tarjoamaan suorituskykyä kuvaavaan diagrammin ja todettiin jäähdytystehon vajeen olevan pahimmillaan 5-6 MW. Jäähdytystehon vajetta yritettiin paikallistaa laskennallisesti siinä onnistumatta. Laskelmat kuitenkin vahvistivat ilmenevän vajeen. Lämmön talteenoton vaihtoehdoista todettiin käyttötarkoitukseen parhaimmiksi yksi- sekä kaksivaiheiset absorptiolaitteet tärkeimpien kriteerien perusteella. Esiselvitysvaiheessa todettiin yksivaiheisen absorptiolämpöpumpun hyödyntäminen lämmön talteenottoon kan-nattamattomaksi. Myös jäähdytysvesikierron lisäjäähdytys yksivaiheisella absorptiolaitteella todettiin kannattamattomaksi. Kaksivaiheisen absorptiolaitteen soveltaminen sekä lämmön talteenottoon sekä samanaikaiseen lisäjäähdyttämiseen todettiin kannattavaksi inves-toinniksi esiselvityksen perusteella. Kuitenkin pelkän lämmön talteenoton osuus inves-toinnin kannattavuudessa on pieni rajallisen ja vaihtelevan kaukolämmön tuotannon vuoksi. Käytännössä investoinnin kannattavuus riippuu lisäjäähdytyksen ansiosta lisääntyneen hapontuotannon määrästä. fi
dc.description.abstract The first objective of this thesis was to assess performance of the cooling tower and the following improvements. The second objective was to define potential waste heat utilization applications. The third objective was to evaluate waste heat and additional cooling ap-plications and perform a cost analysis within a pre-design accuracy. The performance of the cooling tower was measured by the instruments available in the Nitric acid process control system. The measurements were analyzed and compared to the diagram provided by the manufacturer of the cooling tower. As a result, the cooling per-formance was estimated to be 5-6 MW too low at worst. The reason for the difference in cooling performance was to be pinpointed through calculations but the results did not reveal the source of lacking performance. However, the calculations verified the insufficient performance. Single and double stage absorption heat pumps were found to be best alternatives in waste heat utilization and additional cooling applications. The single stage absorption heat pump application was estimated not profitable in waste heat utilization. Furthermore, the single stage absorption chiller was found not profitable in the additional cooling application. However, the two staged absorption heat pump was evaluated as a profitable investment in an application where combined district heat and additional cooling are produced. Still, the profit is achieved from the increased acid production while the possibility for waste heat utilization is limited by the fluctuating demand of district heat. en
dc.format.extent 78 + 6
dc.language.iso fi en
dc.title Typpihappotehtaan jäähdytysvesikierron optimointi fi
dc.title Optimization of the cooling water circuit at nitric acid plant en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lämmön talteenotto fi
dc.subject.keyword absorptiolämpöpumppu fi
dc.subject.keyword jäähdytystorni fi
dc.subject.keyword jäähdytysvesi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082204
dc.programme.major Prosessit ja tuotteet fi
dc.programme.mcode KE3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Jukka
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account