Learning Centre

Trendit tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Paavilainen, Heidi
dc.contributor.author Tanttu, Marjaana
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:16:27Z
dc.date.available 2015-04-07T13:16:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15531
dc.description.abstract Opinnäyte tarkastelee konseptisuunnittelua vaatetustekstiilimateriaalien kontekstissa sekä erityyppisten trendien ja niitä koskevan tiedon hyödyntämistä konseptisuunnittelun tukena. Työ sisältää on projektiosuuden, joka on tehty Tekesin strategisen tutkimusavauksen Design Driven Value Chains in the World of Cellulose yhteydessä, ja se sisältää yhteistyötä materiaalitutkimusryhmien kanssa. Opinnäyteessä on kaksi tutkimuskysymystä. Mitä konseptisuunnittelulle kannattaa asettaa tavoitteeksi, kun kyseessä on teknologiayhteistyö ja keskiössä tekstiilimateriaalien konteksti? Toinen kysymys koskee erityyppisten trendien antia konseptisuunnittelulle. Miten laaja-alaisia pitkän aikavälin trendejä ja toisaalta tyyli- ja vaatetusteollisuuden alakohtaista trenditietoa voitaisiin hyödyntää konseptisuunnittelussa? Opinnäytteessä käytettyjä menetelmiä ovat konseptisuunnittelu ja sen ohessa tehty prototypointi/materiaalikokeilut, teemahaastattelu sekä kirjallisuuskatsaus ja opintomatkat. Teemahaastatteluun osallistui projektissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia. Konseptisuunnitteluprojektissa on rakennettu konsepteja kolmella eri tasolla: tekstiilin raaka-aineen, kankaan ja systeemin tasolla. Lopulliset konseptit käsittelevät uutta Ioncell-selluloosamuuntokuitua, sen omaa väriä ja värjäämistä, 3D-rakenteiden tulostusta kankaalle ja materiaalin jäljitettävyyttä vaatetusteollisuudessa. Opinnäytteen perusteella konseptisuunnittelulle voidaan asettaa useita eri tavoitteita tekstiilimateriaalien kontekstissa. Sitä voidaan käyttää mm. lisättäessä kiinnostusta materiaalia kohtaan ja materiaalin tarjoamien vaihtoehtojen kartoittamisessa. Trenditiedon rooli konseptoinnissa osoittautui vaatetustekstiilien kontekstissa kahtalaiseksi. Tietoa siitä, millaisia trendejä on nyt havait-tavissa, voidaan käyttää inspiraationa ideointivaiheessa, materiaalien yhdistämisessä erilaisiin elämätapoihin ja ilmiöihin sekä apuna konseptin visualisoinnissa. Tietoa siitä, miten trendit toimivat, millaisia sesonkikohtaisia vaihteluja muodissa esiintyy ja miten trendit leviävät, voidaan käyttää konseptin taustatyössä, sen toimintaedellytysten arvioinnissa ja konseptin esittelyssä kiinnostuksen herättämiseksi. Trendien rooli konseptisuunnittelussa riippuu myös vahvasti siitä, mitä konseptisuunnittelulla tavoitellaan. fi
dc.description.abstract Topic of the thesis is concept design in the context of textile materials for clothing, and the supporting role of different types of trends and trend knowledge in the concept design process. The thesis includes a production part, which is done in a project called Design Driven Value Chains in the World of Cellulose. The project is a strategic research opening funded by Tekes. Two research questions were chosen for this work. What would be reasonable goals to set for concept design in the context of textile materials and technology development? The second question is about utilisation of broad, long-term forecasting and fashion-related trend knowledge in concept design. Methods used in the thesis were concept design, prototyping/material experiments as a supporting action for concept design, thematic interviews, literature review and field trips. Persons inter-viewed were all project members and represented different professional backgrounds. In the concept design project textile materials were observed on three different levels: on the level of raw materials, fabric and a system. The final concepts are focused on novel regenerated Ioncell-fibres and their colour and dyeing, creation of 3D-printed structures on fabric and traceability in the clothing industry. As a conclusion concept design can be used in this type of context for multiple purposes, such as mapping alternatives and increasing the level on interest towards materials. Knowledge related to trends seems to have two different aspects. Knowing what are the trends at the moment can be used as an inspiration, as a tool for linking researched materials into contemporary lifestyles and finally when visualising the concept. Knowledge about the trends as a phenomena, like seasonal changes and spreading mechanisms of a trend, can be utilised as background information, and when estimating the potential of a concept and when using it to spread interest. The role of trends and trend knowledge also depends highly on the aim chosen for concept design process. en
dc.format.extent 99+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Trendit tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelussa fi
dc.title Trends in concept design of textile materials en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword trendit fi
dc.subject.keyword konseptisuunnittelu fi
dc.subject.keyword tekstiili- ja vaatetusteollisuus fi
dc.subject.keyword materiaalit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082195
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kääriäinen, Pirjo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse