Helsingin Ramsinniemen maankäyttösuunnitelma - Asuinalue Saaristoraitiotien varrella

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Reinikainen, Anni
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:11:46Z
dc.date.available 2015-04-07T13:11:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15520
dc.description.abstract Helsingin uusi Yleiskaava on valmisteluvaiheessa ja Helsingin väkiluvun oletetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 860 000 asukkaaseen. Helsinkiä kehitetään raideliikenteeseen tukeutuvana verkostokaupunkina ja kasvua suunnataan myös itäiseen saaristoon. Saaristoraitiotielinjaus yhdistää Laajasalon Vuosaareen, Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta. Taloudellisesti kannattavan pikaraitiotien rakentaminen edellyttää 3000 asukasta Ramsinniemessä ja 5000-7000 asukasta Vartiosaaressa. Mitoitusperiaatteena käytetään eurooppalaista pikaraitiotien suunnittelun standardia. Diplomityön suunnittelualue on Ramsinniemi, joka rajautuu suurimmaksi osaksi mereen ja vain poihjoiskärjessä on yhteys mantereelle. Ramsinniemessä on merkittäviä luonto- ja rakennushistoriallisia arvoja. Ramsinniemen imagon muodostavat kallioiset rannat ja suuret korkeuserot, ilmasto, sekä ympäröivän kaupunkirakenteen läheisyys. Suunnitelmassa korostetaan alueen luonnetta ja Ramsinniemesta muodostuu omaleimainen asuinalue Saaristoraitiotien varrella. Uutta asuinrakentamista on lähes 140 000 k-m2. Asuinkorttelit ovat tehokkaita ja kerrosluku vaihtelee IV-X. Korkeimmat rakennukset Ramsintorin ympäristössä ovat X-XII-kerroksisia. Asuntojakauma on monipuolinen ja kaupunkimainen. Autopaikoitus on keskitetyissä pysäköintilaitoksissa. Suunnitelmassa on 3600 k-m2 palveluita ja liikerakentamista, joka painottuu merelliseen virkistykseen palvellen alueen asukkaita ja veneilijöitä. Venelaitureiden yhteydessä toimii kahviloita, näyttelytiloja ja ravintola. Palvelut keskittyvät alueen keskeisesti sijaitsevan Ramsintorin ympäristöön, sekä Etelä- ja Pohjoissatamiin. Tiiviin korttelirakenteen ansiosta Ramsinniemen virkistysalueet säilyvät yhtenäisinä ja rakentamisen aikaisen maanmuokkauksen haitat vähenevät. Asuinkortteleista avautuu näkymiä merelle ja yhteys ympäröivään luontoon eikä laajoja rakennettuja piha-alueita tarvita. Tehokkain rakentaminen keskittyy enintään 400 metrin etäisyydelle suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta pikaraitiotiepysäkiltä. Pyöräilyn ja jalankulun sujuvuus ovat etusijalla ja kynnys joukkoliikenteen käyttöön pysyy matalana. Pikaraitiotiepysäkin yhteydessä on polkupyörien liityntäpysäköintialue, joka parantaa Ramsinniemen asukkaiden yhteyttä julkiseen liikenteeseen. Alueen läpi kulkee pyöräilyn laatukäytävä siltoja pitkin Helsingin keskustaan saakka. fi
dc.description.abstract Helsinki City Planning Department is preparing a new general plan and the starting point for the vision is the population projection, according to which Helsinki will have around 860,000 inhabitants in 2050. In the future Helsinki will be a network city, with several centers combined by rail traffic. One of the new construction areas is the eastern island district. A new tramline will combine Laajasalo to Vuosaari via Vartiosaari and Ramsinniemi. The economically profitable tramline requires 3000 inhabitants in Ramsinniemi and 5000-7000 inhabitants in Vartiosaari, which is the European standard a basis for planning a express tram system. The planning area of this thesis is located in Ramsinniemi and is mainly surrounded by the sea. The connection to the continent is from the northern part of the area. The historical value of both Ramsinniemi’s architecture and nature is significant and the area is characterized by rocky shores, big hight differences, typical climate and the vicinity of the surrounding town. All these features are emphasized in this plan, forming a unique residential area along the new tramline in the island district. The new housing volume is nearly 140 000 m2. The housing blocks will be constructed densely. The number of floors in the blocks vary from four to twelve. The highest buildings, with 10-12 storeys, are situated at Ramsintori. The residential mix is varied and urban in character. Street level spaces contain working and common spaces and parking is shared and centralized. The plan contains 3600 m2 of services and a new workplace facilities. These quarters contain mainly marine recreation and outdoor activities for inhabitants and boaters. Cafés, exhibition space and a restaurant are located within the marina. Because of the compact structure, more of the existing landscape areas can be ratained and the drawbacks of the heavy preconstruction phase are decreased. Wide yard areas are not needed. From the housing blocks there are views to the sea and a direct connection to the surrounding nature. The densest construction is concentrated at a maximum of 400 meters from the tram stop and around the square which is located at Ramsintori. The plan emphasizes the fluency of bycycle and pedestrian routes and lowers the threshold to use the public transport. Within the tram stop there are parking spaces for bicycles which improve the connection of the inhabitants to public traffic. Baana, a high quality cycling route goes through Ramsinniemi along the new bridge, all the way to the Centre of Helsinki. en
dc.format.extent 41
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Helsingin Ramsinniemen maankäyttösuunnitelma - Asuinalue Saaristoraitiotien varrella fi
dc.title Landuse plan of Ramsinniemi in Helsinki - A new residential area in a island district en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword pikaraitiotie fi
dc.subject.keyword asuinalue fi
dc.subject.keyword merellisyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082184
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus fi
local.aalto.idinssi 49845


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse