Eristetty omavarainen asuintila

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Huttunen, Hannu
dc.contributor.author Jokilehto, Jesper
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:10:44Z
dc.date.available 2015-04-07T13:10:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15515
dc.description.abstract Diplomityö käsittelee suljettuja asuintiloja ja tutkii mitä on huomioitava niitä suunniteltaessa. Suljettu asuintila viittaa ympäristöön, joka on suljettu rajattuun tilaan. Tiloissa tulee olla elossapitojärjestelmä, joka käyttää joko ulkopuolisia hyödykkeitä tai järjestelmä, joka kierrättää ja tuottaa hyödykkeet elinolosuhteiden ylläpitoa varten. Tutkimus alkaa ympäristöpsykologiasta, tieteenalasta, jolla tutkitaan ympäristön vaikutuksia ihmisen käyttäytymiseen. Tutkimuksissa käsitellään ympäristön vaikutuksia ihmisen psyykkeeseen ja mielialaan. Työssä on tutkittu myös ihmisen elinympäristöjä ja selvitetty mitä tiloja ihminen normaalissa elinpiirissä käyttää. Lisäksi on todettu ihmisen fyysiset tarpeet ja avattu mitä on huomioitava omavaraisen tilan tekniikkaa suunniteltaessa. Lopuksi teoriaosuudessa on tutustuttu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä toteutettuihin kohteisiin, jotka ovat joko osittain tai kokonaan eristyksissä normaalista elinpiiristä. Tämän jälkeen on analysoitu ja esitetty yleisiä suunnitteluohjeita, mitä on otettava huomioon kun suunnitellaan suljettua asuinympäristöä. Diplomityön lopussa on toimintakaaviot tila-asettelun toteuttamisesta. Kaaviot esittävät neljää kooltaan ja suunnitellulta oleskeluajaltaan toisistaan eriävää kohdetta. Koot on nimetty S, M, L ja XL. S-koko on tilat nelihenkiselle ryhmälle, 30 päivät majoitusta varten. M-koko on niin ikään nelihenkisen ryhmän tilat, mutta 90 päivän majoitusta varten. L-koko on kuuden hengen pitkäaikaista asumista varten, jossa asuinaika on mitoitettu 9 kuukauden pituiseksi. XL-koko on jatke L-koolle. Laajennuksella on kasvatettu asuintilojen koko 12 hengen tilaksi ja asuinolosuhteet on mitoitettu kahden vuoden majoitusta varten. Suljettu ja eristetty asuinympäristö on aina kompromissi tilojen ahtauden ja mukavuuteen vaikuttavien toimintojen välillä. Vaikka suljettuun tilaan ollaan usein päädytty ulkopuolisten olosuhteiden vaikutuksesta, voi suurin uhkatekijä kuitenkin olla rajatun alueen itsensä sisällä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suljettuja tiloja suunniteltaessa ja pohja-aineistona myöhemmissä tutkimuksissa. fi
dc.description.abstract This Master’s thesis studies closed habitats and principles of their planning. The spaces should have a life support system using either external or recyled resources for sustaining livable circumstances. The research begins with environmental psychology, a branch of science for studying the effects of physical surroundings on human behaviour and the impact of environment to the psyche and morale is discussed in the thesis. The human habitats, their different areas and the functions of inhabiting have also been researched. Furthermore the human physical needs, and the requirements they set for the technical design are explained . Finally the earlier studies and realised examples of isolated living are introduced in the theoretical part of the work. Following the theory, a number of general principles concerning the design of isolated habitats are reported. At the end of the Master’s thesis there are schematic drawing of implementing different spatial arrangements. The diagrams demonstrate four cases that are varied in duration and scale. The different sizes have been named S, M, L and XL: the S-size is an accommodation for a group of four to spend a month in. Size M is also for four people, but for the duration of 90 days. L-size is a nine-month shelter for six people and the XL is an extension for the L-version and is sized for twelve people for two years or more. A closed and isolated habitat is always a compromise between the spatial confinement and functions concerning comfort. Although the need for an isolated dwelling might be a result of external factors, the biggest threats may be internal. The results of this study can be used in the design of isolated spaces and as a basis for further research. en
dc.format.extent 90
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Eristetty omavarainen asuintila fi
dc.title Isolated self-sustaining habitat en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword eristetty fi
dc.subject.keyword suljettu fi
dc.subject.keyword asuminen fi
dc.subject.keyword ympäristö fi
dc.subject.keyword elinympäristö fi
dc.subject.keyword isolated fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082179
dc.programme.major Arkkitehtuuri II fi
dc.programme.major A-52 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account