Labor, Amor, Vincit. Ohjelmistotalon käytännöt ammatillisen toimijuuden tilana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ylén, Mira
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:25Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15488
dc.description.abstract Tässä tutkimustarinassa lähdin selvittämään hyvänä työpaikkana tunnustusta saaneen ohjelmistotalo Vincitin arvoitusta. Tutustuin organisaation elämään kulttuurintutkijan tavoin etnografisella otteella, käytäntölähtöisestä näkökulmasta. Huomasin arjen olevan täynnä ammattilaisten työtään koskevia valintoja, päätöksiä ja kannanottoja, ja jatkoin tarkastelua havaitsemaani tukevasta ammatillisen toimijuuden keskustelusta käsin. Lähdin tutkimaan, miten organisaation käytännöt mahdollistavat ammatillista toimijuutta. Vastatakseni tähän tutkimuskysymykseen oli kuvattava, millaisia toimijuutta mahdollistavia käytäntöjä organisaatiossa on sekä selvitettävä, millaisia ammattikäytännön hyveitä nämä käytännöt mahdollistavat. Jäsensin organisaation arjesta neljä keskeisintä käytäntöä, jotka mahdollistavat ohjelmistokehittäjien ammattikäytännölle keskeisten hyveiden ja päämäärien mukaista toimijuutta. Demokraattisuuden käytäntö mahdollistaa avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa toimijuutta suhteessa työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon. Yhdessä kokeilemisen käytäntö mahdollistaa ketterää ja jatkuvaan parantamiseen pyrkivää toimijuutta suhteessa toimintatapojen kehittämiseen. Omaehtoisen kehittymisen käytäntö mahdollistaa kovan osaamisen tavoitteluun ja intohimoon perustuvaa toimijuutta suhteessa omaan uraan. Itsenäisten projektitiimien käytäntö mahdollistaa vapautta ja laatua arvostavaa toimijuutta suhteessa työn tekemiseen. Vaikka asiakasprojekti asettaa raaminsa toimijuuden mahdollisuuksille, ovat ne organisaation käytäntöjen puitteissa laajat ja ammattilaiset voivat toimia niissä parhaaksi näkemällään tavalla. Tarkastellessani työorganisaation merkitystä ammatilliselle toimijuudelle havaitsin sen keskeisenä päämääränä ammattikäytännön hyveiden vaalimisen. Vincitin käytännöt on rakennettu tukemaan ammatillista toimijuutta muodostaen ammatillisen toimijuuden tilan. Lopuksi pohdin ammatillisen toimijuuden merkitystä työelämää koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa. Ehdotin, että johtokeskeisen työn organisoinnin sijaan ammattilaisille tulisi antaa tilaa tehdä työnsä hyvin. Erityisesti tutkimustarinani keskittyminen työn moraaliseen ulottuvuuteen haastaa pohtimaan ammatillista toimijuutta suhteessa ammattikäytännön hyveisiin, päämääriin ja ihanteisiin - erilaisilla ammattilaisilla kun on erilaiset käsitykset siitä, mikä on hyvää työtä. "Amor vincit omnia" ja "labor omnia vincit", kuuluvat Vincitille nimen antaneet latinankieliset fraasit. Vincitillä uskotaan, että rakkaus työtä kohtaan ja kova työ erottavat heidät muista. Ehkä Vincitin arvoituksen ratkaisu piileekin näissä perustavanlaatuisissa aineksissa. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Labor, Amor, Vincit. Ohjelmistotalon käytännöt ammatillisen toimijuuden tilana fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword etnografia
dc.subject.keyword kulttuuri
dc.subject.keyword käytäntöteoria
dc.subject.keyword toimijuus
dc.subject.keyword mielekäs työ
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032143
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon prosessit
dc.subject.helecon processes
dc.subject.helecon ohjelmistot
dc.subject.helecon software
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon information technology
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.ethesisid 13898
dc.date.dateaccepted 2015-03-10
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account